Kunnen we helpen?

Wonen, werken of studeren in het buitenland

Gaat u in het buitenland wonen, werken of studeren? En bent u daarvoor langer dan 3 maanden in het buitenland? Dan gelden er speciale regels voor de zorgverzekering. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u voor elke situatie de regels die dan gelden. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met Zorginstituut Nederland.

Langer dan één jaar naar het buitenland

Gaat u langer dan één jaar naar het buitenland? Dan kunt u in een aantal gevallen uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Dit beoordelen wij aan de hand van het Toetsingsformulier buitenland. Vul dit in en stuur het op naar: Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE, Heerlen. 

Wij laten u daarna per brief weten of u uw Nederlandse zorgverzekering kunt beëindigen of niet. Hoeft u niet verzekerd te blijven? Dan beëindigen we uw zorgverzekering vanaf de datum waarop uw verzekeringsplicht vervalt.


Tijdelijk uw zorgverzekering opzeggen

Wilt u uw zorgverzekering alleen tijdelijk opzeggen? Dat kan ook. Neem dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat uw verzekering bij Aevitae weer ingaat vanaf de dag dat u terug bent in Nederland.

Patricia
Cora
Lisette
Tom

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.