Kunnen we helpen?

Voorwaarden buitenlandse nota

Moet u naar een huisarts of apotheek? Dan dient u dit zelf voor te schieten. Bewaar het recept en de buitenlandse nota goed, dan kunt u de kosten achteraf bij ons declareren.

Uit deze nota dienen een aantal zaken te blijken:

  • Op iedere factuur moeten zowel uw persoonsgegevens vermeld staan als de gegevens van de zorgverlener.
  • De factuur dient bij voorkeur in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans zijn opgesteld. Mochten wij het noodzakelijk achten, kunnen wij u vragen om de facturen te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Kosten van vertaling komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Uit iedere factuur moet zijn op te maken welke handelingen er verricht zijn en welk bedrag per handeling in rekening is gebracht. Uit de nota van de apotheek dient te blijken welke geneesmiddelen er zijn verstrekt (naam, dosis + hoeveelheid) en welk bedrag per geneesmiddel in rekening is gebracht.

 

Valutakoers

Wij gebruiken de dagelijkse omrekenkoers zoals de Europese Centrale Bank deze publiceert. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van uw nota. Wij betalen de kosten van zorg in euro’s aan u uit.

Danny
Patricia
Dennis
Lisette

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.