Kunnen we helpen?

Planbare zorg

In een aantal gevallen is zorg in het buitenland niet spoedeisend. Onderstaande zorg valt hieronder:

  • Niet spoedeisende zorg: zorg die redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland;
  • Planbare zorg: je weet voor vertrek naar het buitenland dat je medische zorg nodig zult hebben;

Het vergeten of onvoldoende meenemen van geneesmiddel valt onder planbare zorg,  je weet voor vertrek naar het buitenland dat je geneesmiddelen of testmaterialen nodig zult hebben.

In bovenstaande gevallen heb je recht op een vergoeding conform het niet gecontracteerd Nederlands tarief. Mocht deze vergoeding niet toereikend zijn, komt het verschil tussen kosten en vergoeding voor jouw eigen rekening.

Planbare zorg? Vraag toestemming

Ga je gericht naar het buitenland voor planbare zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming krijg je de kosten niet vergoed. Neem hiervoor contact met ons op of gebruik het Aanvraagformulier medische behandeling buitenland. Ga je voor behandeling naar een gecontracteerde zorgverlener in België of Duitsland? Dan stuurt de zorgverlener rechtstreek de nota naar ons en krijg je 100% van het in Nederland gehanteerde tarief uit de basisverzekering vergoed.

Verzekerden kunnen zich overal binnen de Europese Unie (EU) medisch laten behandelen (vrij verkeer van personen). Voor meer informatie verwijzen wij je naar de site van het Nationale Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP).

Raadpleeg jouw polisvoorwaarden

Zorg in het buitenland komt enkel voor vergoeding in aanmerking indien deze onder de dekking van de basisverzekering valt en dus ook in Nederland vergoed wordt. Wil jij weten welke zorg in de basisverzekering is opgenomen? Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van je basisverzekering.

Veelgestelde vragen

Wat is niet- spoedeisende zorg?

Niet-spoedeisende zorg is zorg die u vooraf kunt plannen.

Op welke vergoeding heb ik recht bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland?

Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

  • zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland;
  • zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier.

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?

Dit is afhankelijk van de basisverzekering van uw keuze. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. Over hetgeen wat wij vergoeden betaalt u eigen risico.

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet-gecontracteerde zorgverleners?

Dit is afhankelijk van de basisverzekering van uw keuze. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. Over hetgeen wat wij vergoeden betaalt u eigen risico.

 

Wat regelt u zelf bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland?

U heeft vooraf een verwijzing en medische indicatie nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier en stuur de verwijzing van uw huisarts of specialist mee. Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen.

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?

Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt eigen risico.

 

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

 

Waar heeft u recht op met het S2 formulier?

Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

  • De EU
  • IJsland
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • Zwitserland

Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

 

Wat krijgt u betaald met het S2?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

 

Wat krijgt u niet betaald met het S2?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

Bart
Lisette
Dennis
Cora

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.