Kunnen we helpen?

Toestemming (machtiging) aanvragen voor bepaalde zorg

Voor sommige zorg moet u vooraf toestemming (machtiging) aan ons vragen. Die behandelingen, hulpmiddelen of medicijnen vergoeden wij alleen als wij u vooraf toestemming hebben gegeven. Is dit het geval, dan staat dit altijd bij de vergoedingen en in de polisvoorwaarden vermeld. In Mijn Aevitae vindt u deze informatie voor uw eigen zorgverzekering.

Schriftelijk aanvragen

Toestemming aanvragen kan schriftelijk of digitaal.

Schriftelijk
U gebruikt daarvoor een van de formulieren uit het overzicht hieronder. U vult het formulier samen met uw zorgaanbieder in en ondertekent het. Daarna kunt u het opsturen naar: Aevitae, postbus 2705, 6401 DE, Heerlen.

Digitaal
Wilt u uw medische aanvraag online indienen? Maak dan gebruik van ons 
contactformulier Indienen medische aanvraag.

Binnen 10 werkdagen laten wij u weten of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden.

Bent u een zorgverlener?

Sommige zorg kan direct door een zorgverlener worden aangevraagd. Bent u een zorgverlener? Gebruik dan een van onderstaande formulieren. Mist u een formulier? Gebruik dan het contactformulier.

Voor welke zorg moet ik toestemming vragen?

U heeft alleen nodig voor een behandeling als dit expliciet bij de betreffende vergoeding vermeld staat.

  • Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben? Dan vraagt deze ons toestemming voor de behandeling en hoeft u niks te doen.
  • Gaat u naar een zorgaanbieder in Nederland zonder contract met ons? Dan moet u zelf toestemming vragen met het formulier Aanvraagformulier Machtiging.
  • Wilt u een specialistische medische behandeling in het buitenland ondergaan? Dan heeft u vooraf onze toestemming nodig. Deze kunt u aanvragen met het Aanvraagformulier medische behandeling buitenland
  • In het Reglement Hulpmiddelen en bij onze vergoedingen ziet u of u voor een bepaald hulpmiddel toestemming nodig heeft. Voor het aanvragen van toestemming zijn verschillende formulieren, afhankelijk van het hulpmiddel. Kijk hiervoor in het Overzicht met Formulieren & Brochures
  • Bekijk de lijst met geneesmiddelen waarvoor u toestemming nodig heeft.
  • Als u gebruik wilt maken van ziekenvervoer, moet u altijd vooraf toestemming vragen. Dit kunt u schriftelijk doen door middel van het Formulier Medische Verklaring Ziekenvervoer. Heeft u het vervoer nodig in verband met nierdialyses of oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie? Dan kunt het vervoer ook telefonisch aanvragen. Bel hiervoor onze Service Desk op telefoonnummer 088 - 35 35 763. Heeft u al toestemming voor taxivervoer? Dan kunt u contact opnemen met Transvision om het taxivervoer of te spreken. U kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 33 33 330.

 

Aevitae neemt de machtiging van uw oude verzekeraar over

Heeft u bij uw oude verzekeraar een machtiging lopen voor een van bovenstaande zorgsoorten? Dan nemen wij deze machtiging in de meeste gevallen over. Wel moet u een kopie van die machtiging naar Aevitae sturen. Wij sturen u dan een nieuwe versie met dezelfde geldigheid. Pas wanneer die geldigheidsduur is verstreken, moet u een nieuwe aanvraag doen. Dit kunt u doen met het Formulier Medische Verklaring Ziekenvervoer. Uw behandelaar kruist dan aan dat het om een verlengingsaanvraag gaat.

Overnemen Persoonsgebonden Budget

Stapt u over naar Aevitae en heeft u bij uw oude verzekeraar een persoonsgebonden budget? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan neemt Aevitae deze toekenningsverklaring over tot maximaal de einddatum van de indicatie. U dient deze toekenningsverklaring zelf naar ons op te sturen. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Wij adviseren u om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit het reglement Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Tom
Bart
Pascal
Danny

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.