Kunnen we helpen?

Betaal op tijd

Als u niet op tijd betaalt en u heeft geen betalingsregeling getroffen, nemen wij maatregelen. Deze hebben wij hieronder voor u opgesomd. 

Procedure bij een betalingsachterstand

Als u niet op tijd betaalt dan sturen wij u:

 • Betalingsherinnering
  Hebben wij op de uiterlijke betaaldatum uw betaling niet ontvangen? Dan krijgt u een eerste betalingsherinnering.
 • Aanmaning
  Als u ook na de betalingsherinnering niet betaalt, volgt een aanmaning.
 • Sommatie
  Heeft u na de aanmaning nog steeds niet betaald? Dan sturen we een derde en laatste herinnering. U betaalt extra kosten.
 • Incassobureau
  Heeft u hierna nog niet betaald, dan dragen wij het openstaande bedrag over aan een incassobureau. Hiervoor moet u extra incassokosten betalen en u bent wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 

Gaat het om een betalingsachterstand van uw premie? Dan zijn er aanvullende maatregelen:

 • Wij beëindigen uw aanvullende verzekering. Vanaf dit moment heeft u geen recht meer op vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering zoals fysiotherapie en tandarts.
 • Wij moeten u formeel registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat u uw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat u uw premieachterstand heeft voldaan.


Betalingsachterstand zorgpremie van 6 maanden

Heeft u een betalingsachterstand van 6 maandpremies? Dan zijn we verplicht u aan te melden bij het CAK. U gaat dan een zogeheten 'bestuursrechtelijke premie' betalen, die hoger ligt dan de normale premie voor uw zorgverzekering. Het CAK houdt dit bedrag in de meeste gevallen in op uw loon of uitkering. U moet bestuursrechtelijke premie betalen totdat u uw volledige betalingsachterstand en alle bijbehorende kosten heeft afbetaald.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.