Kunnen we helpen?

Wijzigingen 2017

De regering heeft op Prinsjesdag haar plannen voor uw zorgverzekering 2017 bekendgemaakt. Wat gaat er veranderen?

Wijzigingen in de basisverzekering 2017

 

Uw eigen risico
Net als dit jaar bedraagt het verplicht eigen risico ook in 2017 € 385,-

Bovenooglidcorrectie
U krijgt een bovenooglidcorrectie vergoed wanneer uw zicht ernstig wordt beperkt door verslapping of verlamming van uw ooglid.

Medisch noodzakelijke circumcisie
Vanuit de basisverzekering wordt besnijdenis (circumcisie) vergoed als er een medische reden voor is.

Operatief plaatsen borstprothese
Bij sommige vrouwen en ook bij transvrouwen (ook aangeduid als man-vrouw transgender) zijn de borsten niet aangelegd of onvoldoende ontwikkeld. Vanuit de basisverzekering wordt het operatief plaatsen van een borstprothese in deze gevallen vergoed.

Fysio- of oefentherapie bij etalagebenen
Mensen met etalagebenen in het 2e stadium krijgen per jaar 37 behandelingen fysio- of oefentherapie. Ook de eerste 20 behandelingen worden bij deze indicatie vergoed vanuit de basisverzekering.

Uitgestelde fronttandvervanging
Bij sommige verzekerden zijn snij- of hoektanden niet aangelegd. Of ze zijn voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren gegaan als gevolg van een ongeval. Deze verzekerden hebben tot en met hun 22e levensjaar recht op vervanging van deze snij- of hoektanden met implantaten

De noodzaak van deze zorg moet zijn vastgesteld voordat u 18 jaar bent.

Eerstelijnsverblijf als thuis wonen even niet meer gaat
U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf  als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling. Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt.

Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

De eigen bijdragen worden aangepast
Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Voor onderstaande zorg verandert de eigen bijdrage.

Implantaatgedragen gebitsprotheses
De eigen bijdrage voor de implantaatgedragen gebitsprothese verandert. De eigen bijdrage wordt een percentage van de werkelijk gemaakte kosten. Net als bij de normale gebitsprothese. De eigen bijdragen voor implantaatgedragen gebitsprotheses wordt voor de onderkaak 10% van de kosten en voor de bovenkaak 8% van de kosten. 

Reparaties en rebasing gebitsprotheses
Voor reparaties en rebasing van gebitsprotheses wordt een eigen bijdrage van 10% ingevoerd.

 

Wijzigingen in de aanvullende verzekering 2017 Aevitae Basic, Extra, Plus, Top en Vip

Aevitae Basic

Geen wijzigingen

Aevitae Plus

Geen wijzigingen

Aevitae Extra

De vergoeding voor de kosten van ooglidcorrectie is vervallen omdat de vergoeding is opgenomen in de basisverzekering 2017.

Aevitae Top

De vergoeding voor de kosten van ooglidcorrectie is vervallen omdat de vergoeding is opgenomen in de basisverzekering 2017.

De vergoeding voor de kosten van besnijdenis op medische indicatie is vervallen omdat de vergoeding is opgenomen in de basisverzekering 2017.

Aevitae Vip

De vergoeding voor de kosten van ooglidcorrectie is vervallen omdat de vergoeding is opgenomen in de basisverzekering 2017.

De vergoeding voor de kosten van besnijdenis op medische indicatie is vervallen omdat de vergoeding is opgenomen in de basisverzekering 2017.

 

Voor wijzigingen in onze overige aanvullende verzekeringen verwijzen wij graag de bijlage die u bij uw polis 2017 heeft ontvangen.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contact
Tom
Simone
Paul
Danny

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.