Kunnen we helpen?

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Overzicht Wlz-zorg

 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Geneeskundige zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Huishoudelijke hulp (soms)
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket. Zorg vanuit de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij u thuis.

Voor wie is de Wlz bedoeld?

Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Iemand komt in aanmerking voor de Wlz als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand  ernstig wordt bedreigd

De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is. Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

EUCARE werkt voor de uitvoering van de Wlz samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. Dit betekent dat alle verzekerden met een basisverzekering bij EUCARE gedurende de looptijd van de verzekering voor de uitvoering van de Wlz zijn ingeschreven bij Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. Deze partij is voor de verzekerden van EUCARE de ‘Wlz-uitvoerder’. Dat betekent onder meer dat Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. juridisch verantwoordelijk is voor de verlening van Wlz-zorg.

De feitelijke uitvoering van de Wlz vindt plaats door het zorgkantoor van de regio waar de verzekerde woont. Wilt u weten welk zorgkantoor in uw regio werkzaam is? Kijk hier.

Hoe kunt u uitzoeken of u in aanmerking komt voor langdurige zorg?

De overheid heeft de website Regelhulp gemaakt waarmee u gemakkelijk kan zien of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Dit is een digitale wegwijzer waar u meer informatie kan krijgen over zorg of ondersteuning.

 

Wanneer hebt u recht op langdurige zorg (Wlz)?

Als u in aanmerking wilt komen hebt u een indicatie nodig. Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw indicatieaanvraag. Als het CIZ uw aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit zit een zogenaamd zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft aan welke en hoeveel zorg u kan krijgen. Ook staat in het zorgprofiel hoe lang u deze zorg kan krijgen.

Een aanvraag kan kunt u online indienen. U kunt ook een formulier downloaden en opsturen aan het CIZ. Wilt u snel nagaan of en hoe u zorg uit de Wlz kunt aanvragen in 2019? Neem dan de onderstaande infographic door.

Wat is een zorgkantoor?

Zorgkantoren zitten verspreid over heel Nederland. Elke regio heeft een eigen zorgkantoor. Elk zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle verzekerden in hun regio de juiste langdurige zorg krijgen waar zij recht op hebben.

Een zorgkantoor regelt voor u de zorgverleners die u nodig hebt, gebaseerd op het zorgprofiel dat u hebt gekregen vanuit het CIZ indicatiebesluit. Een zorgkantoor sluit ook contracten af met zorgaanbieders in uw regio zodat mensen in deze regio met een indicatiestelling voldoende zorg kunnen krijgen dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Ook voeren zorgkantoren de regeling persoonsgebonden budget uit.

Wilt u weten welk zorgkantoor in uw regio werkzaam is? Kijk hier.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Service & contact
Danny
Pascal
Bianca
Patricia

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.