Kunnen we helpen?

Eigen bijdrage

Sommige medische kosten worden niet volledig vergoed. In dat geval moet u een eigen bijdrage betalen.

De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Wettelijke eigen bijdrage

Aan sommige zorg uit de basisverzekering moet u zelf meebetalen. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor:

  • Bepaalde geneesmiddelen;
  • kraamzorg;
  • Verloskamer;
  • Zittend Ziekenvervoer;
  • Hoortoestellen;
  • Orthopedisch schoeisel;
  • Kunstgebitten;
  • Pruiken.

De overheid bepaalt ook hoe hoog dit bedrag is. Een compleet overzicht met de bijbehorende bedragen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Zorg die niet vergoed wordt
Sommige zorgkosten vallen niet onder de dekking van uw basis- en/of aanvullende verzekering. Of er geldt een maximumbedrag dat de verzekering betaalt. In dat geval moet u deze zorgkosten zelf betalen. Die worden ook als ‘eigen bijdrage’ aan u in rekening gebracht.

In de polisvoorwaarden van uw verzekering vindt u per soort zorg hoeveel u vergoed krijgt en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

De eigen bijdrage staat volledig los van het eigen risico.

 

Eigen bijdrage

Aan sommige zorg moet u zelf meebetalen, iedere keer dat u gebruik maakt van deze zorg. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor kraamzorg, bepaalde geneesmiddelen, ziekenvervoer en sommige hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kunstgebitten en pruiken. Ook vallen sommige zorgkosten niet of niet volledig onder uw verzekering. In dat geval moet u deze kosten ook zelf betalen.

Eigen risico

Als u gebruik maakt van een vergoeding vanuit de basisverzekering moet u deze kosten eerst zelf betalen. Dit is het eigen risico. Pas als uw zorgkosten uitkomen boven het bedrag van het eigen risico, vergoedt de verzekering de kosten. In 2021 is het wettelijk verplicht eigen risico € 385,-. Het eigen risico geldt voor de basisverzekering in het algemeen. Dus niet alleen voor specifieke zorg, zoals de eigen bijdrage.

Hoe werkt een eigen bijdrage voor zorg?

De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. En hoe hoog dit bedrag is. Een compleet overzicht met bijbehorende bedragen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 

Heeft u zorgkosten gemaakt waarvoor een eigen bijdrage geldt? En hebben wij die kosten direct aan de zorgverlener betaald? Dan sturen wij u een rekening van de eigen bijdrage. Heeft u de zorgkosten zelf aan de zorgverlener betaald en daarna een declaratie bij ons ingediend? Dan verrekenen wij de eigen bijdrage met de vergoeding die u van ons krijgt volgens uw polisvoorwaarden.

Kan ik de eigen bijdrage vergoed krijgen door mijn zorgverzekering?

De eigen bijdrage wordt vastgesteld door de overheid. Deze kunt u eventueel vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Eigen bijdrage

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.