Kunnen we helpen?

Documenten & formulieren

Onderstaand treft u de meest actuele documenten en formulieren aan. Voor documenten voor voorgaande jaren kunt u ons archief raadplegen.

Voorwaarden
Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2018 Aevitae Tandarts Pakketten 2018 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2018 Mondiale Aevitae Zorgpolis 2018 Aevitae Aanvullende Verzekeringen Polisvoorwaarden 2017 Aevitae Tandarts Pakketten Polisvoorwaarden 2017 Aevitae Werknemers Zorg pakket Polisvoorwaarden 2017 Mondiale Aevitae Zorgpolis Polisvoorwaarden 2017 Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2017.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae Basic voorwaarden 2016.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae Plus voorwaarden 2016.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae Top voorwaarden 2016.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae VIP voorwaarden 2016.pdf Aevitae Tandartspakketten voorwaarden 2016.pdf Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2016.pdf Algemene voorwaarden online aanmelding VGZ Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2018 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2018 VGZ Goede Keuze voorwaarden 2017.pdf VGZ Ruime Keuze voorwaarden 2017.pdf VGZ Eigen Keuze voorwaarden 2017.pdf VGZ Goede Keuze voorwaarden 2017 (Engels).pdf VGZ Ruime Keuze voorwaarden 2017 (Engels).pdf VGZ Eigen Keuze voorwaarden 2017 (Engels).pdf VGZ Goede Keuze Voorwaarden 2016 VGZ Eigen Keuze Voorwaarden 2016 VGZ Ruime Keuze Voorwaarden 2016 Avéro Basisverzekering Avéro Zorg Plan Selectief 2018 Basisverzekering Avéro Zorg Plan Natura 2018 Basisverzekering Avéro Zorg Plan Restitutie 2018 Avéro Achmea Zorg Plan Restitutie Polisvoorwaarden 2017 Avéro Achmea Zorg Plan Natura Polisvoorwaarden 2017 Avéro Achmea Zorg Plan Selectief Polisvoorwaarden 2017 Avero Keuze Zorg Plan voorwaarden 2016 Avéro Achmea Select Zorg Plan Polisvoorwaarden 2016 ASR Basisverzekering ASR Restitutie 2018 Basisverzekering Restitutie Polisvoorwaarden 2017 ASR Zorgverzekering Flexibel voorwaarden 2016 Cares Zorg Polis Vergoedingenoverzicht Aanvullende Verzekeringen 2017.pdf Zorg Polis Ruime Keuze 2017.pdf Zorg Polis Eigen Keuze 2017.pdf
Bekijk voorwaarden van voorgaande jaren
Vergoedingen
Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2018 Aevitae Tandarts Pakketten 2018 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2018 Mondiale Aevitae Zorgpolis 2018 Aevitae Aanvullende Verzekeringen vergoedingenoverzicht 2017 Aevitae Tandarts Pakketten vergoedingenoverzicht 2017 Aevitae Werknemers Zorg Pakket vergoedingenoverzicht 2017 Mondiale Aevitae Zorgpolis vergoedingenoverzicht 2017 Aanvullende verzekering - Aevitae Basic 2016.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae Plus 2016.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae Top 2016.pdf Aanvullende verzekering - Aevitae VIP 2016.pdf VGZ Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2018 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2018 VGZ Goede Keuze vergoedingenoverzicht 2017 VGZ Ruime Keuze vergoedingenoverzicht 2017 VGZ Eigen Keuze vergoedingenoverzicht 2017 VGZ Goede Keuze vergoedingenoverzicht 2017 (Engels) VGZ Ruime Keuze vergoedingenoverzicht 2017 (Engels) VGZ Eigen Keuze vergoedingenoverzicht 2017 (Engels) VGZ Eigen Keuze (voorheen VGZ Restitutie) 2016.pdf VGZ Goede Keuze (voorheen VGZ Natura Selectief) 2016.pdf VGZ Ruime Keuze (voorheen VGZ Natura) 2016.pdf Avéro Basisverzekering Avéro Zorg Plan Selectief 2018 Basisverzekering Avéro Zorg Plan Natura 2018 Basisverzekering Avéro Zorg Plan Restitutie 2018 Avéro Achmea Zorg Plan Restitutie Vergoedingenoverzicht 2017 Avéro Achmea Zorg Plan Natura Vergoedingenoverzicht 2017 Avéro Achmea Zorg Plan Selectief Vergoedingenoverzicht 2017.pdf Avero Keuze Zorg Plan 2016.pdf Avero Select Zorg Plan 2016.pdf ASR Basisverzekering Restitutie Vergoedingenoverzicht 2017 ASR Zorgverzekering Flexibel 2016.pdf Cares Vergoedingenoverzicht 2017 Zorgpolis Eigen Keuze.pdf Vergoedingenoverzicht 2017 Zorgpolis Ruime Keuze.pdf Vergoedingenoverzicht 2017 Aanvullende Verzekeringen.pdf
Bekijk vergoedingen van voorgaande jaren
Reglementen
VGZ VGZ lijst preferente geneesmiddelen 2017 VGZ Reglement Farmaceutische Zorg 2017 VGZ Reglement Gezichtshulpmiddelen 2017 VGZ Reglement Hulpmiddelen 2017 VGZ Reglement Persoonsgebonden Budget 2017 VGZ Reglement Farmacie 2016 VGZ Reglement Hulpmiddelen 2016 VGZ Reglement Persoonsgebonden Budget 2016 Avéro Avero Lijst Niet Geregistreerde Geneesmiddelen 2018 Avero Reglement Farmacie 2018 Avero Specialistische Geneesmiddelen 2018 Avero Reglement Hulpmiddelen 2018 Avero Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget 2018 Avero Lijst Preferente Geneesmiddelen 2018 Avero Lijst Alternatieve Beroepsgroepen 2018 Avero Lijst niet geregistreerde geneesmiddelen 2017 Avero Lijst preferente geneesmiddelen 2017 Avero Reglement Farmacie 2017 Avero Specialistische Geneesmiddelen 2017 Avero Reglement Hulpmiddelen 2017 Avero Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget 2017 Avero Erratum Reglement Hulpmiddelen 2016.pdf Avero Overzicht geregistreerde geneesmiddelen niet vergoed vanuit basisverzekering 2016.pdf Avero Overzicht specialistische geneesmiddelen 2016.pdf Avero Reglement Hulpmiddelen 2016.pdf Reglement Farmacie Avero 2016.pdf Tijdigheid en bereikbaarheid Avero Achmea.pdf Overzicht preferente geneesmiddelen 2016.pdf Reglement PGB Avero 2016.pdf ASR ASR Reglement Hulpmiddelen 2018 ASR Reglement Farmaceutische Zorg 2018 ASR Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget 2018 ASR Reglement Farmaceutische zorg 2017 ASR Reglement Hulpmiddelen 2017 ASR Reglement Persoonsgebonden Budget 2017 ASR Regelement hulpmiddelen 2016.pdf ASR Reglement Farmaceutische zorg 2016.pdf ASR reglement persoonsgebonden budget 2016 Cares VGZ lijst preferente geneesmiddelen 2017 VGZ Reglement Farmaceutische Zorg 2017 VGZ Reglement Gezichtshulpmiddelen 2017 VGZ Reglement Hulpmiddelen 2017 VGZ Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Bekijk reglementen van voorgaande jaren
Formulieren & Brochures
Aanvraagformulier bijzondere tandheelkundige hulp.pdf Aanvraagformulier fertiliteitsbehandeling in het buitenland.pdf Aanvraagformulier huur elektrische borstkolf.pdf Aanvraagformulier machtiging.pdf Aanvraagformulier medische behandeling buitenland.pdf Aanvraagformulier nicotinevervangende middelen.pdf Aanvraagformulier tandheelkundige implantaten.pdf Aanvraagformulier Verpleging en Verzorging (PGB).pdf Aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland.pdf Aevitae opgave banknummer zorgverlener.pdf Assessment entitlement health insurance Aevitae 2017.pdf Declaratie ziektekosten.pdf Declaratieformulier PGB (formele zorgaanbieder) Declaratieformulier PGB (informele zorgaanbieder) Declaratieformulier reiskosten zittend ziekenvervoer.pdf Declaratieformulier ziektekosten 2017 (Engelstalig).pdf Declaratieformulier ziektekosten buitenland.pdf Formulier doorlopende machtiging sepa.pdf Formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer.pdf Formulier Verlenging Opname Elv.pdf Machtigingsformulier informatieverstrekking.pdf Machtigingsformulier Sepa.pdf Model zorgovereenkomst formele zorgaanbieder (voor eigen administratie) (PGB).pdf Model zorgovereenkomst natuurlijk persoon (voor eigen administratie).pdf Opzegformulier zorgverzekering_v2.pdf Opgave bankrekeningnummer voor uitbetaling declaraties.pdf Tandheelkundig keuringsrapport.pdf Toetsing verzekeringsrecht Aevitae.pdf Toetsing verzekeringsrecht Aon.pdf Toetsing verzekeringsrecht YouCare.pdf Uitvoeringsverzoek tot medisch handelen (PGB).pdf Verklaring dieetpreparaten.pdf Verklaring inschrijving huisarts.pdf Vragenformulier aanvullende verzekering Excellent 2017.pdf Vragenformulier aanvullende verzekering Optimaal 2017.pdf Vragenformulier tandartsverzekering.pdf Vragenformulier tandartsverzekering (Engelstalig).pdf Wijzigingsformulier zvw pgb.pdf ZN aanvraagformulier verbandmiddelen
Bekijk formulieren & brochures van voorgaande jaren Bekijk brochures van voorgaande jaren
Bekijk gecontracteerde zorg van voorgaande jaren
Niet gecontracteerde zorg
VGZ Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017.pdf Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Avéro Tarieven niet gecontracteerde zorg medisch specialistische zorg 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg hulpmiddelen 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg kraamzorg 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg GGZ 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg eerstelijnsverblijf 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg taxivervoer 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg apotheek 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg zintuiglijke gehandicaptenzorg 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg dietiek 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg oefentherapie 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg fysiotherapie 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg ergotherapie 2018 Tarieven niet gecontracteerde zorg diëtetiek 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg ergotherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg eerstelijnsverblijf 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg fysiotherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg GGZ 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg hulpmiddelen 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg kraamzorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg logopedie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg medisch specialistische zorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg oedeemtherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg oefentherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg revalidatie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg taxivervoer 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg verloskunde 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg voetzorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg wijkverpleging 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg zintuigelijke zorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg apotheek 2017 ASR Aevitae-ASR Restitutietarieven hulpmiddelen 2016.pdf Cares Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017.pdf
Bekijk niet gecontracteerde zorg van voorgaande jaren

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.