Kunnen we helpen?

Documenten & formulieren.

Onderstaand treft u de meest actuele documenten en formulieren aan. Voor documenten voor voorgaande jaren kunt u ons archief raadplegen.

Formulieren & Brochures
Aanvraagformulier bijzondere tandheelkundige hulp.pdf Aanvraagformulier fertiliteitsbehandeling in het buitenland.pdf Aanvraagformulier huur elektrische borstkolf.pdf Aanvraagformulier machtiging.pdf Aanvraagformulier medische behandeling buitenland.pdf Aanvraagformulier nicotinevervangende middelen.pdf Aanvraagformulier tandheelkundige implantaten.pdf Aanvraagformulier Verpleging en Verzorging (PGB).pdf Aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland.pdf Aevitae opgave banknummer zorgverlener.pdf Assessment entitlement health insurance Aevitae 2017.pdf Assessment entitlement health insurance Goudse.pdf Declaratie ziektekosten.pdf Declaratieformulier PGB (formele zorgaanbieder) Declaratieformulier PGB (informele zorgaanbieder) Declaratieformulier reiskosten zittend ziekenvervoer.pdf Declaratieformulier ziektekosten 2017 (Engelstalig).pdf Declaratieformulier ziektekosten buitenland.pdf Formulier doorlopende machtiging sepa.pdf Formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer.pdf Machtigingsformulier informatieverstrekking.pdf Machtigingsformulier Sepa.pdf Model zorgovereenkomst formele zorgaanbieder (voor eigen administratie) (PGB).pdf Model zorgovereenkomst natuurlijk persoon (voor eigen administratie).pdf Opzegformulier zorgverzekering_v2.pdf Opgave bankrekeningnummer voor uitbetaling declaraties.pdf Tandheelkundig keuringsrapport.pdf Toetsing verzekeringsrecht Aevitae.pdf Toetsing verzekeringsrecht Aon.pdf Toetsing verzekeringsrecht Goudse.pdf Toetsing verzekeringsrecht YouCare.pdf Uitvoeringsverzoek tot medisch handelen (PGB).pdf Verklaring dieetpreparaten.pdf Verklaring inschrijving huisarts.pdf Vragenformulier aanvullende verzekering Excellent 2017.pdf Vragenformulier aanvullende verzekering Optimaal 2017.pdf Vragenformulier tandartsverzekering.pdf Vragenformulier tandartsverzekering (Engelstalig).pdf ZN-Aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen.pdf
Bekijk formulieren & brochures van voorgaande jaren Bekijk brochures van voorgaande jaren
Bekijk gecontracteerde zorg van voorgaande jaren
Niet gecontracteerde zorg
VGZ Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Avéro Tarieven niet gecontracteerde zorg diëtetiek 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg ergotherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg eerstelijnsverblijf 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg fysiotherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg GGZ 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg hulpmiddelen 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg kraamzorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg logopedie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg medisch specialistische zorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg oedeemtherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg oefentherapie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg revalidatie 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg taxivervoer 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg verloskunde 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg voetzorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg wijkverpleging 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg zintuigelijke zorg 2017 Tarieven niet gecontracteerde zorg apotheek 2017 Dietetiek niet gecontracteerd 2016 Ergotherapie niet gecontracteerd 2016 Fysiotherapie niet gecontracteerd 2016 GGZ basiszorg niet gecontracteerd 2016 Farmacie niet gecontracteerd 2016 GGZ gespecialiseerde zorg niet gecontracteerd 2016 GGZ verblijf niet gecontracteerd 2016 Huidverzorging niet gecontracteerd 2016 Kraamzorg niet gecontracteerd 2016 (Avero) Langdurige GGZ niet gecontracteerd 2016 Logopedie niet gecontracteerd 2016 (Avero) Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Medisch Specialistische zorg niet gecontracteerd 2016 Oefentherapie niet gecontracteerd 2016 Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen 2016 Verloskunde niet gecontracteerd 2016 Voetzorg niet gecontracteerd 2016 Wijkverpleging niet gecontracteerd 2016 Zintuiglijke gehandicaptenzorg niet gecontracteerd 2016 ASR Aevitae-ASR Restitutietarieven hulpmiddelen 2016.pdf
Bekijk niet gecontracteerde zorg van voorgaande jaren

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.