Kunnen we helpen?

Archief

Onderstaand treft u de documenten en formulieren aan van voorgaande jaren.

Voorwaarden
Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2019 Aevitae Tandarts Pakketten 2019 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2019 Aevitae Tandarts Pakketten 2019 (English) Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2019 (English) Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2018 Aevitae Tandarts Pakketten 2018 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2018 Mondiale Aevitae Zorgpolis 2018 Aevitae Tandarts Pakketten 2018 (English) Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2018 (English) Mondiale Aevitae Zorgpolis 2018 (English) Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Top - Vip 2017 Aevitae Tandarts Pakketten 2017 Aevitae Werknemers Zorg pakket 2017 Aevitae Mondiale Zorgpolis 2017 Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2017 VGZ Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2019 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2019 Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2019 (English) Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2019 (English) Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2018 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2018 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2018 (English) Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2018 (English) Basisverzekering VGZ Goede Keuze 2017 Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2017 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2017 Basisverzekering VGZ Goede Keuze 2017 (English) Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2017 (English) Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2017 (English) Avéro Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Selectief 2018 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2018 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2018 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Selectief 2018 (English) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2018 (English) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2018 (English) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2018 (VanBreda) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2018 (VanBreda) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2017 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2017 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Selectief 2017 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2017 (Kettlitz Wulfse) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2017 (Kettlitz Wulfse) ASR Basisverzekering ASR Restitutie 2019 Basisverzekering ASR Restitutie 2018 Basisverzekering ASR Restitutie 2017 Cares Aanvullende Verzekeringen Zorg Polis 2017 Basisverzekering Zorg Polis Ruime Keuze 2017 Basisverzekering Zorg Polis Eigen Keuze 2017
Vergoedingen
Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2019 Aevitae Tandarts Pakketten 2019 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2019 Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2019 (English) Aevitae Tandarts Pakketten 2019 (English) Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2019 (English) Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2018 Aevitae Tandarts Pakketten 2018 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2018 Aevitae Mondiale Zorgpolis 2018 Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Extra - Top - Vip 2018 (English) Aevitae Tandarts Pakketten 2018 (English) Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2018 (English) Aevitae Mondiale Zorgpolis 2018 (English) Aevitae Aanvullende Verzekeringen Basic - Plus - Top - Vip 2017 Aevitae Tandarts Pakketten 2017 Aevitae Werknemers Zorg Pakket 2017 Aevitae Mondiale Zorgpolis 2017 VGZ Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2019 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2019 Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2019 (English) Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2019 (English) Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2018 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2018 Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2018 (English) Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2018 (English) Basisverzekering VGZ Goede Keuze 2017 Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2017 Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2017 Basisverzekering VGZ Goede Keuze 2017 (English) Basisverzekering VGZ Ruime Keuze 2017 (English) Basisverzekering VGZ Eigen Keuze 2017 (English) Avéro Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Selectief 2018 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2018 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2018 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Selectief 2018 (English) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2018 (English) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2018 (English) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2018 (VanBreda) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2018 (VanBreda) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2017 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2017 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Selectief 2017 Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Natura 2017 (Kettlitz Wulfse) Basisverzekering Avéro Achmea ZorgPlan Restitutie 2017 (Ketllitz Wulfse) ASR Basisverzekering ASR Restitutie 2019 Basisverzekering ASR Restitutie 2018 Basisverzekering ASR Restitutie 2017 Cares Basisverzekering ASR Restitutie 2017
Reglementen
EUCARE EUCARE Reglement Farmaceutische Zorg 2019 EUCARE Reglement Gezichtshulpmiddelen 2019 EUCARE Reglement Hulpmiddelen 2019 EUCARE Reglement Persoonsgebonden Budget 2019 VGZ VGZ Lijst Preferente Geneesmiddelen 2019 VGZ Reglement Farmaceutische Zorg 2019 VGZ Reglement Gezichtshulpmiddelen 2019 VGZ Reglement Hulpmiddelen 2019 VGZ Reglement Persoonsgebonden budget 2019 VGZ Reglement Hulpmiddelen 2018 VGZ Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 VGZ Reglement Farmaceutische zorg 2018 VGZ Reglement Gezichtshulpmiddelen 2018 VGZ Lijst preferente geneesmiddelen 2017 VGZ Reglement Farmaceutische Zorg 2017 VGZ Reglement Gezichtshulpmiddelen 2017 VGZ Reglement Hulpmiddelen 2017 VGZ Reglement Persoonsgebonden Budget 2017 Avéro Avéro Achmea Lijst niet geregistreerde geneesmiddelen 2018 Avéro Achmea Reglement farmacie 2018 Avéro Achmea Specialistische geneesmiddelen 2018 Avéro Achmea Reglement hulpmiddelen 2018 Avéro Achmea Reglement Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget 2018 Avéro Achmea Lijst preferente geneesmiddelen 2018 Avéro Achmea Lijst niet geregistreerde geneesmiddelen 2017 Avéro Achmea Lijst preferente geneesmiddelen 2017 Avéro Achmea Reglement Farmacie 2017 Avéro Achmea Specialistische Geneesmiddelen 2017 Avéro Achmea Reglement Hulpmiddelen 2017 Avéro Achmea Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget 2017 ASR ASR Reglement Farmaceutische Zorg 2019 ASR Reglement Hulpmiddelen 2019 ASR Reglement Zvw-pgb 2019 ASR Reglement Hulpmiddelen 2018 ASR Reglement Farmaceutische Zorg 2018 ASR Reglement Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget 2018 ASR Reglement Farmaceutische zorg 2017 ASR Reglement Hulpmiddelen 2017 ASR Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Niet gecontracteerde zorg
EUCARE EUCARE Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 VGZ VGZ Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 VGZ Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2018 VGZ Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017 Avéro Tarieven niet-gecontracteerde zorg apotheek 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg diëtiek 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg eerstelijnsverblijf 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg ergotherapie 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg fysiotherapie 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg hulpmiddelen 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg kraamzorg 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg medisch specialistische zorg 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg oefentherapie 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg taxivervoer 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg zintuiglijke gehandicaptenzorg 2018 Tarieven niet-gecontracteerde zorg diëtetiek 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg ergotherapie 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg eerstelijnsverblijf 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg fysiotherapie 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg GGZ 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg hulpmiddelen 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg kraamzorg 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg logopedie 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg medisch specialistische zorg 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg oedeemtherapie 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg oefentherapie 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg revalidatie 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg taxivervoer 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg verloskunde 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg voetzorg 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg zintuigelijke zorg 2017 Tarieven niet-gecontracteerde zorg apotheek 2017 ASR ASR Lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 ASR Lijst vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.