Kunnen we helpen?

Basisverzekeringen

In Nederland is een basisverzekering verplicht. Welke zorg de basisverzekering vergoedt, bepaalt de overheid. Dat is voor elke zorgverzekering in Nederland gelijk. Maar de hoogte van de vergoedingen verschilt, net zoals de zorgverleners die u kunt kiezen.

 

Bereken uw premie

Voor elke basisverzekering geldt

  • U heeft een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit is door de overheid bepaald.
  • Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed. Dit valt niet onder het eigen risico.
  • Voor spoedeisende hulp kunt u naar iedere huisarts en elk ziekenhuis.
  • Aevitae accepteert iedereen, welke zorg u ook nodig hebt.

De basisverzekering vergoedt onder andere:

Huisarts
Medisch specialisten
Kraamzorg
Ziekenvervoer
Verloskundige
Geneesmiddelen

 

Wij hebben verschillende basisverzekeringen

Aevitae biedt verzekeringen aan van drie risicodragers: VGZ, Avéro Achmea en a.s.r. Sluit u via uw werkgever of een andere collectiviteit een verzekering af? Dan komt u automatisch bij een van deze drie verzekeraars uit. 

Cares

Zorg Polis

De basisverzekering Zorg Polis wordt per 01-01-2018 niet meer aangeboden in verband met de fusie van Cares en VGZ. Heeft u de documenten nodig van voorgaande jaren? Deze vindt u terug in Documenten & Formulieren.

Wilt u meer weten over de fusie van Cares en VGZ? Neem een kijkje in onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Voor wie geldt de verplichte basisverzekering?

Voor alle inwoners van Nederland geldt een verzekeringsplicht: u bent verplicht een basisverzekering af te sluiten. Dat bepaalt de Zorgverzekeringswet. Ook als u niet in Nederland woont, maar wel inkomsten heeft uit Nederland, kan de Zorgverzekeringswet voor u gelden.

Als u een verzekeringsplicht heeft, moet u binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten.

Specifieke gevallen:

  • Gemoedsbezwaarden Heeft u principiële bezwaren tegen de basisverzekering? Dan bent u ‘gemoedsbezwaard’ en mag u de verzekering weigeren. U moet zich dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ontheffing van uw premieplicht aanvragen. In plaats van premie betaalt u dan een vervangende belasting, die terechtkomt bij het Zorginstituut Nederland.
  • (Ex-)Militairen Bent/Was u militair? Militairen in actieve dienst zijn automatisch verzekerd via een specifieke basisverzekering voor militairen. Zodra u uit dienst treedt, gaat de normale verzekeringsplicht gelden en moet u binnen 4 maanden een basisverzekering afsluiten.
  • Gedetineerden Bent u gedetineerd? Dan moet u ons daarover schriftelijk informeren door een detentieverklaring op te sturen. Zolang u in een justitiële inrichting zit, wordt de zorgverzekering opgeschort (onderbroken). Het Ministerie van Justitie is tijdens uw detentie verantwoordelijk voor de zorg die u nodig heeft.
Wat is het verschil tussen een naturaverzekering en een restitutieverzekering?

Bij een naturaverzekering krijgt u de zorg alleen volledig vergoed als u naar zorgverleners gaat met wie wij een contract hebben afgesloten. Gaat u naar een andere arts, therapeut of ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekering slechts een deel van de kosten. Hoeveel dit is, verschilt per verzekering. Bij een restitutieverzekering kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bij een restitutiepolis declareert u de kosten van zorg bij ons en vergoeden wij het marktconforme tarief. Het  marktconforme tarief is het tarief dat wij in Nederland redelijk passend vinden voor een bepaalde behandeling. 

Heeft u een naturaverzekering en gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt de zorgverzekering de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. U krijgt geen rekening en u hoeft niets voor te schieten of te declareren. Vandaar de naam ‘natura’. Heeft u een restitutieverzekering en/of gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u vaak de rekening voorschieten. U declareert de kosten dan achteraf. Vandaar de naam ‘restitutie’.

Ik wil me aanmelden bij Aevitae. Moet ik mijn huidige verzekering alvast opzeggen?

Dat hangt ervan af. Als u zich voor 31 december bij Aevitae aanmeldt, hoeft u niet zelf op te zeggen. Aevitae zegt dan de oude zorgverzekering op van u en de personen die u meeverzekert. Wacht u met aanmelden tot januari, dan moet u wel zelf uw oude zorgverzekering opzeggen. Dat moet namelijk uiterlijk op 31 december. U heeft dan tot 1 februari de tijd om zich bij Aevitae aan te melden. Uw nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Veelgestelde vragen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contact
Marc
Tom
Pascal
Bart

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.