Kunnen we helpen?

Zoek EUCARE zorgverlener

In de Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners EUCARE een contract heeft. Kiest u voor een gecontracteerde zorgverlener? Dan bent u verzekerd van goede zorg. Gaat u naar een zorgverlener met wie EUCARE geen contract heeft? Dan betaalt u mogelijk een deel van de zorgkosten zelf.

Wij werken deze informatie van maandag t/m vrijdag dagelijks bij.

Ziekenhuiszorg

Door het coronavirus zijn de onderhandelingen met ziekenhuizen voor 2021 vertraagd. Maar net als in voorgaande jaren streven wij ernaar om met alle ziekenhuizen in Nederland een contract af te sluiten. Zodra de gesprekken zijn afgerond vindt u dit terug in de Zorgzoeker. 

Veel ziekenhuizen zijn geconfronteerd met het feit dat men reguliere zorg heeft moeten afschalen ten gunste van het verlenen van Corona-zorg. Hierdoor hebben deze ziekenhuizen in 2020 minder behandelingen kunnen declareren dan in een reguliere, niet-Corona-situatie. Ook worden zij geconfronteerd met meerkosten als gevolg van die Corona-zorg.

EUCARE maakt als onderdeel van de contractbesprekingen voor 2021 met alle ziekenhuizen individuele afspraken die recht doen aan de ontstane situatie bij de ziekenhuizen. Eucare kijkt per ziekenhuis welke ondersteuning er plaats dient te vinden. Eucare realiseert zich dat deze maatwerk aanpak afwijkt van de standaard regeling die door andere verzekeraars is gehanteerd en dat deze gesprekken door ziekenhuizen soms als belastend kunnen worden ervaren. Echter, Eucare is zich er terdege van bewust dat het hier om premiegelden gaat die zorgvuldig moeten worden ingezet. De zorg moet zowel op korte als op langere termijn betaalbaar blijven. 

De gesprekken met de ziekenhuizen zijn in een vergevorderd stadium en EUCARE verwacht met alle ziekenhuizen een overeenkomst voor 2021 te sluiten, zodat alle Aevitae-verzekerden ook in 2021 verzekerd zijn van goede zorg in hun voorkeursziekenhuis.

Andere zorgverleners

Met een groot aantal zorgverleners hebben we al afspraken gemaakt voor 2021. Met een aantal zorgverleners zijn we nog in gesprek. Zodra de gesprekken zijn afgerond, ziet u dat meteen in de Zorgzoeker.

Online hulpmiddelen en geneesmiddelen

Bij de Basisverzekering Natura Select zijn voor een aantal hulpmiddelen een beperkt aantal zorgverleners gecontracteerd. Deze hulpmiddelen krijgt u alleen 100% vergoed als u deze online bestelt bij speciaal hiervoor gecontracteerde leveranciers. Medicijnen bestelt u bij voorkeur bij de internetapotheken die voor de Basisverzekering Natura Select zijn gecontracteerd.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.