Kunnen we helpen?

Risico werknemers

Om aan de financiële verplichtingen van een werkgever te voldoen of om de inkomensterugval van werknemers in de WIA op te vangen, hebben wij een aantal verzekeringsoplossingen ontwikkeld.

WIA Bodemverzekering <35%

Een werknemer die na 2 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft volgens de WIA geen recht op een uitkering. De WIA Bodemverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering voor deze werknemers.

WIA Excedentverzekering

De uitkeringen uit de WIA zijn gebaseerd op een maximumloon. Verdient een werknemer meer dan dit maximumloon dan kan het meerdere verzekerd worden via de WIA-Excedentverzekering.

WGA Gat verzekering

Werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en een WGA-vervolguitkering ontvangen, kunnen hun inkomen aanvullen. Hoe hoog de aanvulling is, hangt af van het uitkeringspercentage dat UWV voor de WGA-vervolguitkering heeft vastgesteld. Lees meer ...

WGA Gat Uitgebreid verzekering

Werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en een uitkering uit de WGA ontvangen, kunnen hun inkomen aanvullen tot minimaal 70% van het laatst verdiende (maximum)loon.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Aevitae of heeft u vragen of opmerkingen ? Neem gerust contact op met het team Customer Relations, een accountmanager helpt u graag verder.

Joëlle
Raymond
Robert
Iris