Kunnen we helpen?

Ziekteverzuim

Werkgevers zijn verplicht zieke werknemers gedurende maximaal 104 weken het salaris door te betalen. Ter financiering van de wettelijke loondoorbetalingsplicht bij ziekte, bieden wij de mogelijkheid een ziekteverzuimverzekering te sluiten. Deze verzekering kent 2 varianten:

  • Conventioneel: Per ziektegeval geldt een eigen risico in dagen waarvoor geen uitkering wordt verleend.
  • Stop loss: Per polis geldt een eigen risico in euro’s uitgedrukt in een percentage van de loonsom. Zodra het totaal aan doorbetaald ziekengeld in een jaar boven het eigen risico uitkomt, wordt het meerdere uitgekeerd.


Voor arbodienstverlening en re-integratie maken wij gebruik van de diensten zorgvuldig geselecteerde partners. Dit geldt zowel voor arbodiensten als re-integratiebedrijven. Aevitae voert altijd de regie over deze partners. Kosten van arbodienstverlening worden apart in rekening gebracht. Kosten voor het advies van dit re-integratiebedrijf zijn inbegrepen in de verzuimverzekering. Kosten voor interventies en re-integratietrajecten kunnen, na beoordeling, tevens voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Aevitae of heeft u vragen of opmerkingen ? Neem gerust contact op met het team Customer Relations, een accountmanager helpt u graag verder.

Joëlle
Raymond
Robert
Iris