Kunnen we helpen?

Risico werkgevers

Werkgevers zijn in toenemende mate financieel verantwoordelijk voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze verantwoordelijkheid gaat tot wel 12 jaar na ingangsdatum van ziekte. De mate waarin een werkgever risico loopt is mede afhankelijk van de omvang van de loonsom van een bedrijf. Deze risico’s kan een werkgever (gedeeltelijk) verzekeren met een ziekteverzuimverzekering, Ziektewet eigen risico drager verzekering en/ of WGA eigen risico drager verzekering.

Ziekteverzuim

Werkgevers zijn verplicht zieke werknemers gedurende maximaal 104 weken het salaris door te betalen. 

Lees meer over ziekteverzuim

Ziektewet eigen risico dragerschap

Medewerkers die ziek uit dienst gaan komen voor rekening en risico van de werkgever. Aevitae biedt zowel verzekeringsoplossingen als dienstverlening om dit risico af te dekken.

Lees meer over het ziektewet-ERD

WGA eigen risico dragerschap

Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor (ex) werknemers die instromen in de WGA. De werkgever draagt hiervoor in principe premie af aan het UWV. Een werkgever kan ook eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Lees meer over het WGA-ERD

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Aevitae of heeft u vragen of opmerkingen ? Neem gerust contact op met het team Customer Relations, een accountmanager helpt u graag verder.

Robert
Iris
Joëlle
Raymond