Kunnen we helpen?

Onze WIA- en WGA-verzekeringen

Wil jij jouw werknemers beschermen tegen een lager inkomen? Zodat ze nog steeds kunnen rondkomen als ze arbeidsongeschikt raken of langdurig ziek zijn. Kies en vergelijk hieronder welke WIA- en WGA-verzekering er het beste bij jouw organisatie past.

Wat is de WIA?

De afkorting WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als een werknemer na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk, beoordeelt het UWV of en hoeveel je werknemer nog kan werken. En hoeveel je werknemer daarmee kan verdienen. Deze beoordeling van het UWV bepaalt op welke WIA-uitkering je werknemer recht heeft.

De WIA kent namelijk 2 uitkeringen: de WGA en de IVA. Een WGA-uitkering is voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten en de IVA voor volledig arbeidsongeschikten.

 

Welke WIA- en WGA-verzekeringen bieden wij aan?

WIA Bodem


Een werknemer die na 2 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft volgens de WIA geen recht op een uitkering. De WIA-Bodemverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering voor deze werknemers.

Meer over WIA Bodem

WIA Excedent


De uitkeringen uit de WIA zijn gebaseerd op een maximumloon. Verdient een werknemer meer dan dit maximumloon dan kan het meerdere verzekerd worden via de WIA-Excedentverzekering.


Meer over WIA Excedent

WGA Gat


Werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en een WGA-vervolguitkering ontvangen, kunnen hun inkomen aanvullen. Hoe hoog de aanvulling is, hangt af van het uitkeringspercentage dat UWV voor de WGA-vervolguitkering heeft vastgesteld.

Meer over WGA Gat

WGA Gat Uitgebreid

Werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en een uitkering uit de WGA ontvangen, kunnen hun inkomen aanvullen tot minimaal 70% van het laatst verdiende (maximum)loon.


Meer over WGA Gat Uitgebreid

Verzekeringskaarten van onze WIA- en WGA-verzekeringen

Wil jij in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van onze WIA- en WGA-verzekeringen zien? Verzekeringskaarten laten je op een begrijpelijke wijze zien wat de polisvoorwaarden zijn. Je vindt de verzekeringskaarten hier.

Meer weten over onze WIA-verzekeringen?

Weet je niet zeker of je deze verzekering nodig hebt? Of heb je een andere vraag? Onze afdeling Inkomen vertelt je er graag alles over.

Vraag een vrijblijvend informatiegesprek aan

Joëlle
Raymond
Iris