Kunnen we helpen?
04 augustus 2021

Ziekte en kleurcodes in vakantieperiode

5 veelgestelde vragen over ziek worden op vakantie en kleurcodes ten tijde van corona

Vakantie. Iedereen heeft het nodig. Of je het nu wilt toegeven of niet. Het niet opnemen van vakantie is onnodig, en zelfs ongezond. Stimuleer jouw werknemers daarom altijd om vakantie op te nemen. Ook als ze door de huidige maatregelen niet naar hun gewenste bestemming kunnen gaan. Maar wat als jouw werknemers ziek worden op vakantie? Of als ze in quarantaine moeten bij veranderende kleurcodes? Wij beantwoorden de 5 meestgestelde vragen!

De hoofdregel: vakantiedagen of ziektedagen?
Wordt jouw werknemer ziek tijdens vakantie, dan geldt als hoofdregel dat vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. De dagen dat je werknemer ziek is, tellen dan niet als vakantiedagen. Wel zo fair. Let er wel op dat je werknemer zich houdt aan het verzuimprotocol, zich op tijd ziek meldt vanaf zijn vakantieadres en bereikbaar blijft.

Wanneer zijn ziektedagen wel vakantiedagen?
Soms worden ziektedagen wél aangemerkt als vakantiedagen. Hieraan worden door de wet twee voorwaarden gesteld:

  • De afspraak is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (cao of arbeidsovereenkomst) of met instemming van de werknemer.
  • Het betreft bovenwettelijke vakantiedagen.

Verzuimprotocol: wat is het?
Als één van je werknemers ziek is, dan zijn er een aantal stappen die je verplicht moet doorlopen. Heb jij deze stappen al op papier gezet? Op deze manier zie je geen stappen over het hoofd en weet iedereen binnen je organisatie de procedure bij een ziekmelding. Dit stappenplan heet ook wel het verzuimprotocol. Het verzuimprotocol moet aansluiten op de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Ook kun je regels opnemen die passen bij de normen en waarden van jouw organisatie en bij de bedrijfscultuur.

Wie betaalt het als jouw werknemer tijdens of na zijn vakantie in quarantaine moet?
Moet jouw werknemer na de vakantie in quarantaine? En kan deze niet vanuit thuis de werkzaamheden uitoefenen? Hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij het niet kunnen werken voor risico van de werknemer komt. Dat houdt in dat je als werkgever moet bewijzen dat het risico redelijkerwijs voor de werknemer moet komen. Als deze voor vertrek al weet dat hij naar een land gaat met code oranje, is dat bewijs natuurlijk eenvoudig te leveren. In dat geval zal de balans makkelijker in het voordeel van de werkgever uitvallen.  

Mag ik mijn werknemers verbieden op vakantie te gaan naar landen met code geel of oranje?
Nee, je mag je werknemers niet verbieden om op vakantie te gaan naar een land met code geel of oranje.  De vraag blijft wel of je als werkgever dan wel de financiële consequenties moet dragen van de keuze van je werknemers. Zoals in de vorige vraag al uitgelegd, is het goed mogelijk dat een werknemer, door zijn keuze van vakantieland, zijn recht op loon verspeelt. Je doet er als werkgever dan ook verstandig aan om de werknemer voor vertrek te wijzen op het risico dat een reisadvies en het quarantaine-advies dat daarbij hoort, kan wijzigen. En dat de quarantaineperiode eventueel voor risico komt van de werknemer als deze niet kan werken.

Verzuimrisico's afdekken met inkomensverzekeringen
Ziekte of een ongeval van de werkgever is voor beide partijen vervelend. Dit kan ook voor beide veel financiële gevolgen hebben. Met de inkomensverzekeringen van Aevitae bescherm jij jouw organisatie tegen de financiële risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid. En jouw werknemers worden beschermd tegen een lager inkomen. Dat is een hele geruststelling. Meer weten over de inkomensverzekeringen van Aevitae? Lees dan hier verder of neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en advies.

Bron: RendementOnline, ArboNed