Kunnen we helpen?
15 december 2021

Meer aanvullend verzekeren, minder verzuim

Uit een onderzoek van CBS (augustus 2021) blijkt dat 34% van de Nederlanders geen aanvullende verzekering heeft. En van de verzekerden met een aanvullende (tandarts)verzekering, hebben er relatief veel een collectieve verzekering, namelijk 50 procent. Dus ondanks dat een collectieve zorgverzekering stimuleert om een aanvullende verzekering af te sluiten zijn nog steeds veel werknemers niet volledig verzekerd. En dit kan nadelige gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever.

Oorzaak
De verminderde populariteit van de aanvullende verzekering loopt gelijk met de premiestijging van de basisverzekering. De gemiddelde jaarpremie in 2021 is € 1478 volgens de Rijksoverheid ten opzichte van € 1050 in 2006. Daarnaast is de trend in de markt dat de premies voor de aanvullende verzekeringen ook stijgen en deze steeds minder dekking bieden.

Nadelen beperkt verzekeren
Werknemers met alleen een basisverzekering krijgen niet voor alle zorgsoorten vergoeding. Zo is bijvoorbeeld fysiotherapie voor acute aandoeningen niet opgenomen in de basisverzekering. Vallen deze medewerkers uit met lichamelijke klachten? Dan duurt het verzuim vaak onnodig lang. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld € 230 per dag. Maar de werkgever heeft ook kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker waardoor de ziekteverzuimkosten kunnen oplopen tot € 400 per dag.

Onnodig verzuim voorkomen
Uitval door zowel mentale en lichamelijke klachten kan vaak voorkomen worden met de juiste aanvullende verzekering. Als werkgever kun je hier zelf invloed op hebben. Hoe?

1 Een collectieve zorgverzekering biedt hoge kortingen op de zorgverzekering en stimuleert je medewerkers om zich aanvullend te verzekeren.

2 Wij denken mee over aanvullende verzekeringen op maat die werken voor jouw medewerkers. Met passende (preventieve) vergoedingen kun je verzuim voor zijn. Aevitae is niet voor niets de verzekeraar die werkt voor jou!

3 Door als werkgever een bijdrage te leveren aan de aanvullende verzekering voor je medewerkers stimuleer je het afsluiten en het gebruik hiervan. Het is zelfs mogelijk om ze een werkgeverspakket aan te bieden. Wij denken graag met je mee hierover.

4 Wij hebben speciale afspraken gemaakt met providers voor een periodiek medisch onderzoek (PMO) inclusief half jaarlijkse online hermeting. Je voldoet hiermee niet alleen aan jouw PMO/PAGO verplichting als werkgever. Ook kan je medewerker hierdoor zijn persoonlijke resultaten meten, ontvang jij een rapportage op bedrijfsniveau (privacy van werknemers is gewaarborgd) en kunnen wij samen met jou het vitaliteitsbeleid blijven aanscherpen binnen je organisatie.

5 Zorgverzekeringen spreken niet altijd in heldere taal. Veel mensen vinden het uitzoeken van de beste pakketten een gedoe en beginnen er daarom niet aan. En als ze al een aanvullende verzekering hebben begrijpen ze vaak niet goed waar ze recht op hebben. Zo blijkt uit recent onderzoek van Pricewise dat een op de tien verzekerden vergeet te declareren of niet weet dat er recht is op vergoeding en hierdoor gemiddeld € 330 per jaar misloopt. Bij Aevitae helpen we jou met de communicatie naar je medewerkers zodat ze op de hoogte zijn van alle mogelijkheden op het gebied van preventie en vitaliteit.

Zo geregeld
Genoeg redenen dus om een collectieve zorgverzekering af te sluiten voor je medewerkers! Gun jij jezelf en je collega’s ook een goede zorgverzekering met een scherpe premie? Vraag dan hier direct een offerte aan of neem vrijblijvend contact met ons op.

PS Natuurlijk kan het toch van de ene op de andere dag zomaar gebeuren: één van je werknemers valt voor langere tijd uit door ziekte of een ongeval. Ook dan staan wij je bij. Met onze Inkomensverzekeringen bescherm je je organisatie tegen de financiële risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid. En je werknemers worden beschermd tegen een lager inkomen. Dat is een hele geruststelling. Lees hier meer over onze inkomensverzekeringen.