Kunnen we helpen?
05 april 2021

Casus: Eerste hulp bij psychische klachten

Psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, mental coaches. Zoveel zorgverleners en interventies. Hoe weet je welke mentale ondersteuning je nu het beste in kunt zetten voor je medewerker? Zonder zijn of haar privacy te schenden. Onze provider heeft dé oplossing met de interventie 'Intake mentaal'. Wij nemen je mee aan de hand van de casus van Lotte.


Lotte, 32 jaar, leidinggevende functie bij groot winkelbedrijf

Situatie:
Lotte werkt al zeven jaar op het hoofdkantoor bij een groot winkelbedrijf en heeft het altijd naar haar zin gehad. Door haar goede functioneren, werkervaring en haar goede omgang met collega’s heeft ze een aansturende functie binnen haar team gekregen. Ze voelde zich enorm vereerd met deze plek en had er ook erg veel zin in.

Nu ze een paar maanden in deze nieuwe functie werkt, merkt ze dat collega’s anders tegen haar doen, dat ze steeds meer moeite heeft met overzicht houden en dat ze steeds vaker haar werk mee naar huis neemt. Ze bemerkt ook dat ze werkgerelateerde gesprekken met collega’s uitstelt en ze voelt zich in toenemende mate onzeker.

Door dit hele gebeuren slaapt Lotte slechter en is thuis prikkelbaarder tegen haar kinderen en partner. Als ze eerlijk in haar hart kijkt, zou Lotte het liefste morgen al gaan solliciteren naar een functie die ze makkelijker aan kan.

Als ze in een moedige bui naar een vertrouwenspersoon op het werk toe stapt zegt deze dat ze eens in gesprek moet met een psycholoog. Dat voelt voor Lotte wel als een grote stap. Een vriendin van Lotte raad haar aan met een coach te gaan praten.

Een ding is duidelijk: Lotte wil, voordat ze een rigoureuze stap zet om te gaan solliciteren, toch eens hierover in gesprek gaan met een professional. Maar met wie dan? En hoe werkt dat dan?

Interventie:
Gelukkig is er een HR-medewerker van haar organisatie die met haar mee denkt. Lotte krijgt een Intake mentaal van onze provider als advies mee. Kort na het aanmelden ontvangt ze een online vragenlijst. Op een rustig moment vult ze deze in. Hierin wordt de situatie en mentale hulpvraag samen met Lotte beknopt in kaart gebracht.

Lotte geeft in de vragenlijst aan dat ze veel stress ervaart, wat slaapproblemen heeft en zich in toenemende mate onzeker voelt. Ze omschrijft haar hulpvraag in haar eigen woorden en geeft ook aan dat haar klachten voornamelijk werkgerelateerd zijn, maar dat ze hier thuis ook last van heeft. Tot slot geeft ze aan wanneer ze beschikbaar is voor een telefonisch interview met een zorgprofessional die haar een passend advies kan geven.

Binnen enkele dagen wordt Lotte teruggebeld door een zorgprofessional. In dit geval door een gecertificeerde mental coach, maar dit had ook een NIP of BIG geregistreerde psycholoog kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de ingevulde vragenlijst.

Samen met de coach neemt Lotte haar situatie door en bespreekt met meer diepgang wat er speelt en wat de impact is op haar. De coach vraag tevens door naar de mentale voorgeschiedenis, schat het reflectievermogen van Lotte in en vraagt door op wat ze zou willen bereiken. Tevens legt de coach uit wat psychologische zorg en wat mental coaching is.

Aan het einde van het gesprek van ongeveer 20 minuten krijgt ze een advies voor een vervolgtraject. Lotte werd geadviseerd om een coachingstraject aan te gaan met een mental coach bij haar in de regio.

Traject:
Lotte is blij dat ze al zo snel iemand heeft kunnen spreken en dat het nu helder voor haar is welke mentale zorgprofessional voor haar situatie passend is. Binnen zeven dagen heeft ze al een intake gesprek gepland staan.

Tijdens het traject met haar coach ontdekt ze dat ze altijd het belang van anderen voor dat van zichzelf stelt, dat ze moeilijk grenzen kan stellen en zich overal verantwoordelijk voor voelt. Hierdoor neemt ze taken van anderen uit handen, loopt ze over, voelen haar collega’s zich niet gehoord en ervaren medewerkers weinig vertrouwen van haar. Tijdens het traject oefent ze met het stellen van grenzen, duidelijker communiceren en ontdekt ze dat leidinggeven niet gaat over alles zelf doen. Door hier mee te oefenen op haar werk ontstaat er begrip en krijgt ze de kans met haar nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Resultaat:
Lotte voelt zich niet meer alleen staan en haar vertrouwen komt terug, in zichzelf en in haar collega’s. Lotte besluit niet te gaan solliciteren maar blijft bij deze organisatie; daar is ze nu (toch) op haar plek!

 

Onze adviseur bedrijfszorg helpt je op weg!

Deze manier van een interventie inzetten is een mooi instrument dat helpt de juiste mentale zorg op het juiste moment in te zetten. Daar waar de wachtlijsten voor de bedrijfsarts soms erg lang zijn en vervolgens de wachttijden voor een intake bij de juiste zorgprofessional ook steeds verder oplopen, kan er met de inzet van de Intake Mentaal snel geschakeld worden. Binnen twee weken is het traject bij de gematchte zorgprofessional al gestart!

Heb jij het vermoeden van een mentale hulpvraag bij een medewerker (en mag je volgens de wetgeving niet doorvragen)? Ook dan kan deze interventie ingezet worden. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of het inzetten van deze intenventie!