Kunnen we helpen?

Wachtlijstbemiddeling

Moet u lang wachten voor een behandeling of opname? En is die wachttijd ook volgens de afgesproken normen te lang? Of wilt u hulp bij het vinden van een huisarts na uw verhuizing? Dan kunt u contact met ons opnemen voor wachtlijstbemiddeling.

Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben in het begin van de Corona virus de niet-spoedeisende operaties afgezegd. Ook nu de druk op de IC’s weer aan het toenemen is worden reguliere behandelingen steeds vaker uitgesteld. De wachttijden in de ziekenhuizen zijn hierdoor langer dan normaal.

Duurt het te lang voordat u terecht kunt? Neem dan contact met ons op voor wachtlijstbemiddeling. Wij kunnen momenteel niet garanderen de wachttijd te kunnen verkorten omdat de capaciteit in de ziekenhuizen momenteel erg onder druk staat. Wij hopen op uw begrip in deze situatie en kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Direct aanvragen

U kunt zorgbemiddeling online aanvragen. Na ontvangst van uw verzoek, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op.

Aanvragen

 

Hoe bemiddelen wij?

Wij gaan voor u op zoek naar een andere zorgaanbieder die de behandeling eerder kan uitvoeren. Eerst kijken we of u terecht kunt bij een ziekenhuis bij u in de buurt. Als daar op korte termijn geen plaats is, zoeken we verder in de rest van Nederland en ook bij zelfstandige behandelcentra (ZBC). Ook kijken we over de grens, in België en Duitsland.

Voor welke behandelingen is wachtlijstbemiddeling mogelijk?

  • Afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (consult)
  • Indicatie of diagnose voor verdere behandeling (diagnostiek)
  • Poliklinische behandeling (zonder opname)
  • Behandeling in ziekenhuis of behandelcentrum (ZBC) met opname

Afgesproken normen: wanneer is de wachttijd te lang?

Verzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over hoe snel verzekerden bepaalde zorg zouden moeten krijgen. Deze afspraken heten de Treeknormen. Hieronder hebben wij de maximale wachttijden op een rijtje gezet. Moet u langer wachten, dan kunt u zorgbemiddeling aanvragen.

  • Eerste gesprek bij medisch specialist: 4 weken
  • Tijd om tot een indicatie of diagnose te komen: 4 weken
  • Poliklinische behandeling: 6 weken
  • Behandeling met opname ziekenhuis/behandelcentrum: 7 weken

Veelgestelde vragen

Wat is Zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

U heeft recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.

 

U kunt ook een beroep doen op ‘bemiddeling’ (advies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met de verzekerde welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. Vindt u zelf dat u te lang moet wachten? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen of online zorgbemiddeling aanvragen.

Bemiddelen jullie ook naar het buitenland?

Wij zoeken eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij u in de buurt. Daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België en Duitsland.

Zorgbemiddeling & Kwaliteit

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.