Kunnen we helpen?

Vergoeding ziekenvervoer

Ga je naar het ziekenhuis of een therapeut voor een behandeling? Mogelijk heb je recht op de vergoeding van ziekenvervoer. Op deze pagina lees je meer over de vergoeding per ambulance, met eigen vervoer en (rolstoel)taxivervoer. Vervoer vergoeden wij alleen vanuit de basisverzekering als je naar een behandelaar gaat die wij ook vanuit de basisverzekering vergoeden.

Vergoeding basisverzekering

Ziekenvervoer vergoeden wij vanuit de basisverzekering. Hieronder lees je welk vervoer wij allemaal onder Ziekenvervoer vergoeden.

Ik kan alleen liggend vervoerd worden per ambulance
In dit geval is het mogelijk om per ambulance vervoerd te worden. Wij vergoeden dit alleen tot een maximale afstand van 200 kilometer, enkele reis. Je hebt alleen recht op de vergoeding van ambulancevervoer als jouw zorg valt onder:

 • De basisverzekering
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Jeugdwet

(Rolstoel)taxivervoer
Voor sommige mensen is reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk. In dit geval vergoeden wij, na goedkeuring, taxivervoer. Kun je je alleen met een rolstoel verplaatsen? Dan vergoeden wij ook rolstoelvervoer.

Eigen vervoer
Het is mogelijk dat jouw ritten met eigen vervoer naar het ziekenhuis of therapeut vergoed worden. Wij vergoeden € 0,32 per kilometer. De afstand wordt berekend volgens de snelste route van de ANWB-routeplanner. De heen- en terugreis worden apart berekend. Eigen vervoer omvat vervoer door jouzelf of mantelzorgers (familieleden, mensen uit de naaste omgeving).

 • Vervoer per ambulance
 • Eigen vervoer
 • Rolstoeltaxi
 • Vervoer per taxi

Wanneer heb ik recht op ziekenvervoer?

Je hebt alleen recht op ziekenvervoer als:

 • Je onder behandeling bent voor nierdialyses;
 • Je onder behandeling bent voor oncologische behandelingen met chemo-, immuun- of radiotherapie;
 • Je je uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen;
 • Jouw gezichtsvermogen is zo beperkt dat je je niet zonder begeleiding kan verplaatsen;
 • Je geriatrische revalidatiezorg krijgt;
 • Je jonger bent dan 18 jaar en je bent aangewezen op intensieve kindzorg. Denk hierbij aan verpleging en verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of –zorghuis;
 • Je deelneemt aan een dagbehandeling in een groep als onderdeel van Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP);
 • Je voldoet aan de eisen van de hardheidsclausule.

Ziekenvervoer bij een visuele handicap
Je kunt ook aanspraak maken op deze vergoeding als je een visuele handicap hebt. Dit is afhankelijk van uw gezichtsscherpte en gezichtsveld. Als uw gezichtsscherpte aan beide ogen kleiner is dan 0,1 of wanneer je een gezichtsveld hebt van minder dan 20 graden heb je recht op ziekenvervoer op basis van een visuele handicap. Heb je een combinatie van een slechte gezichtsscherpte en gezichtsveld? In dat geval doen wij een individuele beoordeling om jouw recht op deze vergoeding te beoordelen. Wat houdt de hardheidsclausule in?

Staat jouw aandoening er niet tussen? En heb je wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van jouw aandoening of langdurige ziekte? Dan krijg je mogelijk een vergoeding via de hardheidsclausule.

Wij vermenigvuldigen het aantal maanden dat vervoer noodzakelijk is met het aantal keren per week. Dat getal vermenigvuldigen we vervolgens met het aantal kilometers enkele reis. Als de uitkomst groter of gelijk is aan 250 kun je aanspraak maken op de hardheidsclausule. Voorbeeld: je gaat 5 maanden lang 2 keer per week naar het ziekenhuis. De reisafstand enkele reis was 25 kilometer. De som van de hardheidsclausule is dan 5 x 2 x 25 = 250. Met deze uitkomst kom je in aanmerking voor ziekenvervoer.

Wat verstaan wij onder ziekenvervoer?

 • Bij kinderen onder de 16 jaar worden de kosten van reizen met een begeleider vergoed. Ben je boven de 16? Dan wordt dit alleen vergoed als het reizen met een begeleider noodzakelijk is.
 • Mensen die onder behandeling zijn voor nierdialyses, oncologische behandelingen of jongeren onder de 18 jaar die aangewezen zijn op intensieve kindzorg mogen ook gebruik maken van deze vergoeding voor het vervoer naar:
  • Consulten;
  • Onderzoek
  • Controles
 • Op jouw verzoek kunnen we in plaats van een vergoeding voor ziekenvervoer een tegemoetkoming in de kosten van logeren geven. Uit jouw verzoek moet blijken dat logeren minder belastend voor je is dan heen en weer reizen. Na goedkeuring vergoeden wij maximaal € 75,- per nacht. Je kunt alleen aanspraak maken op de vergoeding van logeerkosten uit de basisverzekering als:
  • Je onder behandeling bent voor nierdialyses;
  • Je onder behandeling bent voor oncologische behandelingen met chemo-, immuun- of radiotherapie;
  • Je je uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen;
  • Jouw gezichtsvermogen is zo beperkt dat je je niet zonder begeleiding kan verplaatsen;
  • Je geriatrische revalidatiezorg krijgt;
  • Je jonger bent dan 18 jaar en je bent aangewezen op intensieve kindzorg. Denk hierbij aan verpleging en verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of –zorghuis;
  • Je voldoet aan de eisen van de hardheidsclausule;
 • Je onder behandeling bent met CAR-T celtherapie;

Toestemming

Om gebruik te mogen maken van deze vergoeding moeten wij vooraf goedkeuring geven. Je vindt het aanvraagformulier ziekenvervoer op onze website. Deze dien je samen met jouw huisarts of medisch specialist in te vullen.

Voor de volgende behandelingen kun je ook telefonisch een aanvraag doen:

 • Nierdialyses;
 • Chemotherapie;
 • Immuuntherapie;
 • Radiotherapie.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Ja, in 2022 is de wettelijke eigen bijdrage € 111,-. Start jouw machtiging in 2021 en loopt deze door in 2022? Dan betaal je in 2022 opnieuw een wettelijke eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende verzekering? Dan is het mogelijk dat wij jouw eigen bijdrage vergoeden. Controleer in Mijn Aevitae of wij de eigen bijdrage voor ziekenvervoer vergoeden.

Het is ook mogelijk dat jij recht hebt op een vervoersvergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Heb je een aanvullende verzekering? Controleer dit dan eenvoudig via Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Om een volledige vergoeding te krijgen voor jouw vervoer per (rolstoel)taxivervoerder neem je contact op met TransVision. TransVision is onze gecontracteerde taxivervoerder. Je kunt hen bereiken op het telefoonnummer 0900 – 33 33 330.

Als je gebruik maakt van ambulancevervoer vergoeden wij de kosten alleen als een vergunninghoudende ambulancevervoerder je vervoert. Ga je naar een niet-gecontracteerde taxivervoerder? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt een verwijzing nodig van jouw huisarts, kinderarts of medisch specialist. Voor ambulancevervoer bij spoedeisende hulp heb je geen doorverwijzing nodig.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.