Kunnen we helpen?

Vergoeding verloskundige zorg

Zorg die een verloskundige je geeft voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijvoorbeeld kinderwensconsulten, echo's en controles. Onder verloskundige zorg valt ook het gebruik van de verloskamer als de bevalling in een ziekenhuis of een geboortecentrum medisch noodzakelijk is.

Medische indicatie

Voor een aantal vergoedingen heb je een medische indicatie nodig. Heb je geen medische indicatie? Dan komen de kosten voor eigen rekening.

Vergoeding basisverzekering

Verloskundige zorg vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering.

  • Kinderwensconsult (preconceptiezorg)
  • Vlokkentest (bij een medische indicatie)
  • Advies over prenatale screening (onderzoek naar aangeboren afwijkingen)
  • Vruchtwaterpunctie (bij een medische indicatie)
  • NIPT voor vrouwen met een verhoogd risico (bij medische indicatie)
  • Controles door de verloskundige
  • Twintig-weken echo

Wat vergoeden wij niet?

  • Als je geen medische indicatie hebt, dan kun je voor eigen rekening een combinatietest of NIPT ondergaan.
  • Blijkt uit de NIPT dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan heb je recht op invasieve diagnostiek.
  • Eventuele geneesmiddelen die je gebruikt, bloedonderzoeken of ziekenvervoer vergoeden wij niet vanuit het budget voor verloskundige zorg.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico. Alleen voor de NIPT test geldt wel het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage

Beval je in het ziekenhuis of een geboortecentrum en is dit niet medisch noodzakelijk? Dan is de vergoeding uit de basisverzekering maximaal € 215 per dag. De kosten die worden berekend boven dit bedrag betaal je zelf. Heb je een aanvullende verzekering met vergoeding voor de eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling? Dan kun je deze kosten alsnog geheel of deels vergoed krijgen. Controleer hiervoor jouw polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor deze zorg kun je terecht bij een verloskundige of huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde. In onze Zorgzoeker kun je controleren welke zorgverlener er een contract heeft. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.