Kunnen we helpen?

Vergoeding transplantatie van weefsel of organen

De vergoeding voor transplantatie van weefsel of organen geldt voor het volledige traject, zoals vooronderzoeken, de ingreep, het vervoer van de donor en de nacontroles.

Vergoeding basisverzekering

Je hebt recht op de vergoeding van een transplantatie als deze plaatsvindt in Nederland, in een land dat lid is van de Europese Unie, of een EER-lidstaat. Deze vergoeding bestaat uit de volgende kosten:

  • De vervoerskosten naar Nederland als de donor uit het buitenland komt.
  • Het selecteren van de donor.
  • De operatie om het weefsel of het orgaan bij de donor te verwijderen en overige specialistische geneeskunde die hierbij hoort.
  • Het onderzoek, bewaren en vervoeren van weefsel of organen in geval van een overleden donor.
  • Het vervoer van de donor met openbaar vervoer of auto. Deze reiskostenvergoeding geldt voor het kiezen van de donor, de opname in het ziekenhuis, ontslag in het ziekenhuis en de nazorg. De vergoeding is voor de laagste klasse van het openbaar vervoer óf voor het vervoer per auto als dat medisch noodzakelijk is.
  • In geval van een levertransplantatie heeft de donor recht op nazorg. Deze nazorg is vrijgesteld van eigen risico.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

  • Wij vergoeden geen verblijfskosten van een buitenlandse donor.
  • Eventuele gemiste inkomsten van de donor vergoeden wij niet.

Transplantatie in het buitenland

Vind jouw transplantatie plaats in het buitenland? Dan heb je alleen recht op deze zorg als de donor jouw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e of 3e graad is én woont in het land waar de ingreep plaatsvindt.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Een medisch specialist. Bekijk in onze Zorgzoeker welke ziekenhuizen en kliniek een contract voor deze zorg hebben. Ga je naar een ziekenhuis of kliniek zonder contract? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.