Kunnen we helpen?

Vergoeding staaroperatie

Heb je last van staar? Dan is een staaroperatie wellicht de oplossing voor jou. Hierbij wordt de vertroebelde lens in het oog vervangen door een kunstlens. Je wordt altijd maar aan één oog behandeld, na een maand kun je het andere oog laten behandelen.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden een staaroperatie volledig vanuit de basisverzekering als deze medisch noodzakelijk is. Wij vergoeden de plaatsing van een monofocale lens.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Wil je een multifocale of torische lens laten plaatsen bij de staaroperatie? Dan vergoeden wij de meerkosten voor een torische lens mogelijk uit de basisverzekering. Dit hangt af van de medische indicatie die je hebt. Een multifocale lens vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering. Bij geen vergoeding vanuit de basisverzekering komen de meerkosten voor jouw eigen rekening óf vergoeden wij deze mogelijk vanuit aanvullende verzekering. Heb je een aanvullende verzekering? Controleer dan in Mijn Aevitae jouw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Een torische of multifocale lens vergoeden wij mogelijk vanuit jouw aanvullende verzekering. Controleer in Mijn Aevitae je polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij een oogarts verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Bij medisch specialistische zorg heb je een doorverwijzing nodig van een van de volgende zorgverleners:

 • huisarts
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant (PA)
 • spoedeisende hulp arts
 • triage-audicien (naar de KNO-arts)
 • bedrijfsarts
 • jeugdarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • tandarts
 • orthodontist
 • medisch specialist
 • kaakchirurg

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.