Kunnen we helpen?

Vergoeding sportgeneeskunde

Heb je klachten voor, tijdens of na het sporten? Dan kun je na een doorverwijzing terecht bij een sportarts. Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden consulten bij de sportarts volledig vanuit de basisverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor consulten in verband met blessures of inspanningsadviezen tijdens revalidatie.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Wij vergoeden geen sportkeuringen, sportmedische onderzoeken of preventieve consulten vanuit de basisverzekering. Mogelijk krijg je deze wel vergoed vanuit jouw aanvullende verzekering. Controleer hiervoor jouw polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij een medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt een doorverwijzing nodig van:

  • huisarts
  • verpleegkundig specialist
  • physician assistant (PA)
  • spoedeisende hulp arts
  • bedrijfsarts
  • jeugdarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • medisch specialist

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.