Kunnen we helpen?

Vergoeding specialistische geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (Gespecialiseerde GGZ) is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een (zeer) complexe psychische stoornis en zware psychische problemen. In dit artikel beschrijven wij de vergoeding voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Heb je basis geestelijke gezondheidszorg nodig? Kijk dan bij het artikel Geestelijke Gezondheidszorg vanaf achttien jaar. De vergoeding voor specialistische GGZ is inclusief eventuele geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die nodig zijn voor de behandeling.

Vergoeding basisverzekering

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (Specialistische GGZ) vergoeden wij vanuit jouw basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Je hebt geen recht op de vergoeding van:

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • psychosociale hulp;
 • zorg bij leerstoornissen;
 • zelfhulp;
 • bemoeizorg vanuit de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk;
 • het toeleiden naar zorg;
 • preventie en dienstverlening;
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen;
 • begeleiding met geen geneeskundig doel, bijvoorbeeld trainingen, coaching en cursussen.

Regiebehandelaar

De regiebehandelaar heeft de leiding over jouw behandeltraject, maar hoeft niet alle behandelingen zelf te geven. De regiebehandelaar kan andere behandelaars aanwijzen waar je consulten krijgt. De regiebehandelaar blijft wél verantwoordelijk voor jouw behandeling.

Toestemming

In de volgende gevallen moet je vooraf toestemming vragen als je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat:

 • gespecialiseerde GGZ met verblijf
 • gespecialiseerde GGZ in het geval van behandelgroepen
 • aan alcohol gebonden stoornissen
 • aan overige aan middel gebonden stoornissen
 • pervasive stoornissen
 • restgroep diagnoses
 • somatoforme stoornissen

Heb je een goedgekeurde machtiging van ons ontvangen om de behandeling te ondergaan? Dan is deze voor een bepaalde periode geldig. Verstrijkt binnenkort de termijn waarvoor toestemming (machtiging) is gegeven? Dan vraag je opnieuw toestemming aan. Je kunt samen met jouw zorgaanbieder een toestemmingsformulier gespecialiseerde GGZ invullen. Het formulier vind je hier

Let op:

De declaratiewijze van GGZ behandelingen wijzigt per 1 januari 2022. Dit kan gevolgen hebben voor jouw eigen risico. Voor meer informatie klik hier.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Ga je naar een zelfstandig werkende zorgverlener? Dan kun je terecht bij een psychiater, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut. De regiebehandelaar voert hier ook zelf de behandeling uit.

Ga je naar een zorgverlener die bij een instelling werkt? Dan kun je terecht bij een psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist.

Verwijzing
Je hebt een verwijzing nodig van één van de volgende zorgverleners:

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medische specialist
 • Psychiater
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Straatdokter

De straatdokter is een arts en geregistreerd bij een vereniging van straatdokters. Bijvoorbeeld de Nederlandse Straatdokters Groep en in de gemeente(n) waar hij werkzaam is. De straatdokter mag alleen verwijzen als de cliënt geen huisarts heeft.

Is jouw behandeling gestart onder de Jeugdwet en vervolg je deze als je niet meer onder de Jeugdwet valt? Dat kun je ook terecht bij een kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als je achttien jaar bent geworden.

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij je in de buurt een contract heeft.

Ga je naar een zorgverlener die geen contract heeft? Dan heb je vooraf toestemming nodig als het gaat om gespecialiseerde GGZ inclusief een verblijf of in het geval van de behandelgroepen zoals hierboven genoemd. Verstrijkt binnenkort de termijn waarvoor toestemming is gegeven? Dan vraag je opnieuw toestemming aan. Je kunt samen met jouw zorgaanbieder een toestemmingsformulier gespecialiseerde GGZ invullen. Het formulier vind je op onze website. Vraag de toestemming ten minste 2 maanden voor het verstrijken van de termijn aan. Dan weet je zeker dat jouw aanvraag op tijd wordt verwerkt. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat krijg je mogelijk een lagere vergoeding.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.