Kunnen we helpen?

Vergoeding revalidatie

Onder revalideren verstaan wij onderzoeken, behandelingen en adviezen om weer zo zelfstandig mogelijk te leven of om te gaan met een handicap. Hieronder valt ook de quickscan en oncologische revalidatie. Deze zorg krijg je altijd van een multidisciplinair team, of met andere woorden een team met meerdere zorgverleners. Dit team staat onder leiding van een medisch specialist of revalidatiearts. De quickscan mag alleen onder leiding van een revalidatiearts uitgevoerd worden.

Vergoeding basisverzekering

Revalideren vergoeden wij vanuit de basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet?

Met revalidatie bedoelen wij alleen revalideren onder begeleiding van een multidisciplinair team. Mogelijk word je door een arts doorverwezen voor revalidatie behandelingen die niet onder deze vergoeding vallen. Hierbij kun je denken aan op zichzelf staande fysiotherapie, beweegprogramma's of psychologische zorg. De vergoeding voor deze zorg komt mogelijk uit andere budgetten van jouw zorgverzekering.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij je in de buurt een contract heeft. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan vraag je vooraf toestemming bij ons aan. Je ontvangt dan een schriftelijke reactie van ons over de mogelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt voor deze zorg altijd een verwijzing nodig. Deze verwijzing kun je krijgen van jouw:

  • Huisarts
  • Bedrijfsarts
  • Jeugdarts
  • Revalidatiearts
  • Verpleegkundig specialist
  • Physician assistant
  • SEH-Arts KNMG (spoedeisende hulp arts)
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Medisch specialist

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.