Kunnen we helpen?

Vergoeding refractiechirurgie

Refractiechirurgie is een specialisatie binnen de oogheelkunde. Deze zorg is erop gericht om je minder afhankelijk te maken van het dragen van een bril of contactlenzen door middel van een operatieve ingreep.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden refractiechirurgie volledig uit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding medisch specialistische zorg. Je hebt alleen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als je een medische indicatie hiervoor hebt.

Toestemming

Wij moeten vooraf toestemming geven voor de volgende behandelingen:

  • refractiechirurgie (lensimplantaties en ooglaserbehandelingen)
  • ooglidcorrecties

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan verzorgt de zorgverlener jouw aanvraag bij ons. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vraag je zelf bij ons om toestemming. Je vindt het aanvraagformulier op onze website.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heb je geen recht op vergoeding uit de basisverzekering en heb je een aanvullende verzekering? Mogelijk krijg je deze kosten dan (gedeeltelijk) vergoed. Controleer in Mijn Aevitae jouw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij een medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt een doorverwijzing nodig van een:

  • huisarts
  • verpleegkundig specialist
  • physician assistant (PA)
  • spoedeisende hulp arts
  • bedrijfsarts
  • jeugdarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • medisch specialist

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.