Kunnen we helpen?

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Het gebruiken van een niet-geregistreerd geneesmiddel kan voor sommige mensen een laatste redmiddel zijn. Deze geneesmiddelen worden niet standaard vergoed uit de basisverzekering. Op deze pagina leest u meer over de vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen in uitzonderlijke gevallen.

Vergoeding basisverzekering

Niet-geregistreerde geneesmiddelen vergoeden wij over het algemeen niet uit de basisverzekering. In enkele gevallen is vergoeding uit de basisverzekering toch mogelijk. Dan moet er sprake zijn van rationele farmacotherapie. Onder rationele farmacotherapie verstaan wij: de behandeling, preventie of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat het meest voordelig is voor de zorgverzekering.

  • Er bestaat geen geregistreerd geneesmiddel met dezelfde werking.
  • Het niet-geregistreerde geneesmiddel is de enige uitweg omdat er in Nederland geen andere behandeling meer mogelijk is.
  • Je hebt een zeldzame aandoening die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners.

Toestemming

Om van deze vergoeding gebruik te mogen maken heb je vooraf onze toestemming nodig. Neem hiervoor contact met ons op.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage. Je ziet op www.medicijnkosten.nl of je een eigen bijdrage betaalt en hoe hoog deze is. 

Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende verzekering? Dan vergoeden wij deze eigen bijdrage mogelijk vanuit jouw aanvullende verzekering. Controleer je polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor niet-geregistreerde geneesmiddelen kun je terecht bij jouw apotheek of apotheekhoudend huisarts. In de Zorgzoeker zie je welke zorgverleners bij jou in de buurt een contract hebben. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Recept of voorschrift
Sommige medicijnen vergoeden wij alleen op voorschrift of recept van een arts. Je kunt een recept krijgen bij de volgende specialisten:

  • Huisarts
  • Verloskundige
  • Tandarts
  • Orthodontist
  • Medisch specialist
  • Kaakchirurg specialistisch verpleegkundige

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.