Kunnen we helpen?

Vergoeding logopedie

Je kunt terecht bij een logopedist als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en/of slikken.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden de kosten van logopedie volledig vanuit de basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Je hebt geen recht op de vergoeding van logopedie als je gaat in verband met:

 • Dyslexie
 • Taalproblemen in verband met dialect of doordat je een andere taal spreekt
 • Spreken in het openbaar
 • Voordrachtskunst
 • Muziektherapie

Waar kunt u logopedie krijgen?

 • In de praktijkruimte van de logopedist of stottertherapeut
 • In een ziekenhuis
 • In het verpleeg- of verzorgingshuis
 • Thuis, als dit medisch noodzakelijk is. Jouw behandelaar kan aangeven of dit medisch noodzakelijk is.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Een logopedist. Bekijk in onze zorgzoeker welke zorgverlener bij je in de buurt een contract heeft. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Behandelingen die afwijken van de normale behandelingen vergoeden wij alleen als je deze volgt bij een logopedist die is ingeschreven in een van de volgende deelregisters van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF):

 • Afasie
 • Hanen programma's
 • Integrale zorg stotteren
 • Preverbale logopedie (eten en drinken)
 • Stotteren

Stottertherapie mag ook gegeven worden door een stottertherapeut die is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).

Heb je logopedie nodig in verband met de ziekte van Parkinson? Dan ga je naar een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ParkinsonNet.

Verwijzing
Je hebt geen doorverwijzing nodig.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.