Kunnen we helpen?

Vergoeding ketenzorg of zorgprogramma

Bij een keten- of zorgprogramma werken verschillende zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, diëtist, laboratorium, e.d.) nauw met elkaar samen in een zorggroep, zodat de zorg die je nodig hebt beter op elkaar is afgestemd. Jouw huisarts beoordeelt of je in aanmerking komt voor een dergelijk programma.

Vergoeding basisverzekering

Ketenzorg (of zorgprogramma's) vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering. Je hebt recht op ketenzorg in verband met:

  • Diabetes mellitus type 2
  • COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • Astma
  • Kwetsbare ouderen

Wat vergoeden wij niet vanuit de ketenzorg?

Medisch specialistische zorg valt niet onder het zorgprogramma (de ketenzorg). Meer informatie over medisch specialistische zorg vind je hier.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor deze zorg kun je terecht bij een gecontracteerde zorggroep. Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorggroepen vind je op onze website. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Mogelijk krijg je dan een gedeeltelijke vergoeding. Je kunt ook informeren bij de huisartsenpraktijk naar de mogelijke zorgprogramma’s en bij welke zorggroep je hiervoor terecht kunt.

Verwijzing
Je hebt geen doorverwijzing nodig.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.