Kunnen we helpen?

Vergoeding keel- neus- en oorheelkunde (KNO)

Een KNO-arts houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en/of oren. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van keelamandelen of een operatie aan de neusbijholten.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden behandelingen bij de KNO-arts in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) uit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding medisch specialistische zorg.

Toestemming

Voor sommige behandelingen heb je vooraf onze goedkeuring nodig. Dit geldt voor de volgende behandelingen:

 • oorschelpcorrecties
 • behandeling voor vormafwijkingen van de neus

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij een KNO-arts verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Bij medisch specialistische zorg heb je een doorverwijzing nodig van één van de volgende zorgverleners:

 • huisarts
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant (PA)
 • spoedeisende hulp arts
 • triage-audicien (naar de KNO-arts)
 • bedrijfsarts
 • jeugdarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • tandarts
 • orthodontist
 • medisch specialist
 • kaakchirurg

 

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.