Kunnen we helpen?

Vergoeding hospice

Een hospice is een (zorg)instelling waar ongeneeslijk zieken in hun laatste levensfase worden verzorgd. Ook wel palliatieve of terminale zorg genoemd. Een hospice is in een huiselijke sfeer ingericht om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Mensen die in een hospice zijn opgenomen hebben een levensverwachting van ongeveer drie maanden.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden een hospice uit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van het type palliatieve zorg wat je geleverd krijgt. Er zijn drie situaties waarin palliatieve zorg geleverd kan worden:

 • Particuliere (of Bijna-Thuis-Huis) hospices
 • Toegelaten hospices
 • Palliatieve zorg in ziekenhuis

Hospices

Er zijn twee verschillende type hospices, maar je kunt ook palliatieve zorg in een ziekenhuis krijgen. Hieronder lees je meer uitleg over wat het verschil is tussen deze drie:

Toegelaten hospice

 • Dit wordt ook wel een high-care hospice genoemd. Dit hospice is verbonden aan een verpleegtehuis of verzorgingstehuis.
 • Dit hospice moet aan de wettelijke eisen van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi.nl) voldoen.
 • Bij deze hospices kunnen cliënten terecht met een complexere zorgvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie of GGZ-problematiek.
 • De zorg én het verblijf vergoeden wij vanuit de basisverzekering. Deze zorg inclusief verblijf wordt gedeclareerd als Eerstelijns Verblijf (ELV).

Particuliere hospice

 • Ook wel Bijna-Thuis-Huis genoemd.
 • Over het algemeen wordt dit hospice gerund door vrijwilligers.
 • Een wijkverpleegkundige levert de verpleegkundige zorg.
 • Wij vergoeden alleen de zorg die wordt geleverd. Wij vergoeden niet het verblijf. Je betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Mogelijk vergoeden wij deze vanuit jouw aanvullende verzekering.

Ziekenhuis

 • Palliatieve zorg kan ook geleverd worden in een ziekenhuis.
 • Wij vergoeden de zorg én het verblijf in het ziekenhuis uit de basisverzekering.

Vergoeding via zorgkantoor (Wlz)

Had je voor de palliatieve fase al een Wlz-indicatie? Dan vergoed het zorgkantoor de kosten van een hospice. Je kunt in dit geval contact opnemen met het zorgkantoor van jouw regio.

Toestemming

Voor de vergoeding van deze zorg hoef je geen toestemming bij ons te vragen. Je kunt je melden bij een hospice. Zij geven aan of er plek is en hoe de kosten gedeclareerd en vergoed worden. Jouw huisarts kan je mogelijk helpen met de aanmelding bij een hospice.

Eigen risico

Toegelaten hospice
Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Particuliere hospice
Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Ziekenhuis
Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Toegelaten hospice
Nee, voor deze zorg geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Particuliere hospice
Voor het verblijf betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt vanuit het hospice gevraagd.

Ziekenhuis
Nee, voor deze zorg geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heb jij een aanvullende verzekering? Mogelijk krijg je de eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk vergoed. Controleer in Mijn Aevitae jouw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

Via onze Zorgzoeker kun je vinden welk hospice bij jou in de buurt gevestigd is.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.