Kunnen we helpen?

Vergoeding Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) is een verzamelnaam voor zorg voor kwetsbare mensen die nog thuis wonen. Door deze zorg te krijgen kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen met de best mogelijke kwaliteit van leven.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden Geneeskundige Zorg voor specifieke patiëntengroepen volledig vanuit de basisverzekering. Het gaat dan om de kosten van geneeskundige zorg en zorg in een groep, zoals specialisten ouderengeneeskunde (SO), artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en gedragswetenschappers geven. Vanuit de basisverzekering is er vergoeding voor paramedische zorg in de vorm van een individuele en/of groepsbehandeling voor:

 • Ouderen met multiproblematiek
 • Mensen met chronisch progressieve, degeneratieve neurologisch aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Huntington, MS of Korsakov
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een verstandelijke beperking

Wat vergoedingen wij niet vanuit de basisverzekering?

Je hebt geen recht op vergoeding als je een indicatie van het CIZ hebt voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of als het gaat om psychische zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Regiebehandelaar

Bij zorg in een groep kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan, waarin ook de samenwerking met de verschillende zorgaanbieders is beschreven. Ook zorgt de regiebehandelaar ervoor dat je zelf meebeslist over jouw behandelingsmogelijkheden.

Een regiebehandelaar mag zijn:

 • GZ-psycholoog;
 • Orthopedagoog generalist;
 • Specialist Ouderengeneeskunde (SO);
 • Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG);
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychiater.

Indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Als je vóór 1 januari 2021 een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ontving, dan verviel deze per 1 januari 2021. Je kon met die indicatie wel de behandeling starten tot en met 31 maart 2021. Na die datum heb je een verwijzing van jouw huisarts of medisch specialist nodig.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij door ons gecontracteerde zorgverleners. Via onze Zorgzoeker kun je controleren welke zorgaanbieder er bij jou in de buurt gevestigd is. Ga je naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan worden de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Verwijzing
Je hebt een doorverwijzing nodig van jouw behandelend arts.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.