Kunnen we helpen?

Vergoeding fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie of oefentherapie voor tijdelijke klachten (bijvoorbeeld een sportblessure of rugklachten) vergoeden wij niet uit de basisverzekering. In dat geval is er sprake van acute fysiotherapie. Fysiotherapie vergoeden wij dan alleen vanuit de aanvullende verzekering. Toch zijn er een aantal aandoeningen die wél voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komen.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden fysiotherapie bij bepaalde aandoeningen vanuit de basisverzekering. Dit gaat om de volgende behandelingen:

 • Bekkenfysiotherapie vanwege urine-incontinentie
 • Fontaine (etalagebenen)
 • Artrose van heup- of kniegewricht
 • Bij chronische aandoeningen die zijn opgenomen in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21e behandeling
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vanaf klasse twee
 • Looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 en 3
 • Fysio- of oefentherapie voor (ex-)coronapatiënten die te maken hebben met langdurige klachten, zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid. Wij vergoeden hiervoor maximaal 50 behandelingen.

Toestemming

Je hebt vooraf toestemming nodig als je behandelingen krijgt voor een aandoening die is opgenomen in de Lijst met aandoeningen voor fysio- en oefentherapie Bijlage 1 van het besluit Zorgverzekering

Chronische aandoening

Jouw zorgverlener beoordeelt na de intake of jouw aandoening een chronische aandoening is. Als dit het geval is, vergoeden wij vanaf de 21e behandeling de kosten uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening of je hebt een aanvullende verzekering met een budget voor fysiotherapie. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn:

 • lymfoedeem
 • spierziekte
 • aangeboren afwijking(en)

Je vindt de lijst met chronische aandoeningen hier

Wat vergoeden wij niet uit de basisverzekering?

Je hebt geen recht op:

 • arbocuratieve zorg. Dit is zorg die zich richt op de behandeling en genezing van lichamelijke aandoeningen die in verband staan met jouw werk;
 • re-integratietrajecten. Een re-integratietraject houdt zich er voornamelijk mee bezig om een arbeidsongeschikte werknemer terug te laten keren op de werkvloer;
 • behandelingen of behandelprogramma's die als doel hebben jouw conditie te verbeteren zoals fysiofitness of bewegen voor mensen met overgewicht.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Niet alle behandelingen vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening. Heb je een aanvullende verzekering? Mogelijk krijg je deze kosten dan (gedeeltelijk) vergoed. Controleer jouw polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Fysiotherapie

 • fysiotherapeut
 • heilgymnast-masseur
 • gespecialiseerde fysiotherapeut

Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een

 • kinderfysiotherapeut
 • bekkenfysiotherapeut
 • geriatriefysiotherapeut
 • manueel therapeut

De gespecialiseerde fysiotherapeut dient te zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

Oedeemtherapie

 • oedeem(fysio)therapeut
 • huidtherapeut

De oedeem(fysio)therapeut dient te zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

De huidtherapeut dient ingeschreven te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

 • oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • kinderoefentherapeut

De (kinder)oefentherapeut dient ingeschreven te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Ziekte van Parkinson
Krijg je fysiotherapie behandelingen vanwege de ziekte van Parkinson? Dan kun je alleen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut terecht die is aangesloten bij ParkinsonNet.

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij jou in de buurt een contract heeft. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt geen verwijzing nodig.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.