Kunnen we helpen?

Vergoeding fysio- en oefentherapie tot 18 jaar

Heb je tijdelijk zorg van een fysiotherapeut of oefentherapeut nodig en ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er een vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk.

Vergoeding basisverzekering

Voor kinderen jonger dan 18 jaar vergoeden wij de eerste negen behandelingen uit de basisverzekering. Heb je na negen behandelingen nog steeds klachten? Dan is er nóg een vergoeding van maximaal negen behandelingen mogelijk vanuit de basisverzekering. In totaal krijg je dus achttien behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering bij tijdelijke klachten. Deze vergoeding geldt per aandoening per kalenderjaar.

Zijn de klachten na 18 behandelingen nog niet weg? Dan vergoeden wij de behandeling helaas niet meer vanuit de basisverzekering. Mogelijk kan er wel een vergoeding plaatsvinden vanuit jouw aanvullende verzekering.

Bovengenoemde vergoeding is een maximum. In overleg met jouw therapeut bepaal je samen hoeveel behandelingen nodig zijn voor jouw klachten.

Extra fysio- of oefentherapie is mogelijk voor (ex-) coronapatiënten die te maken hebben met langdurige klachten, zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid. Wij vergoeden hiervoor maximaal 50 behandelingen.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heb je de vergoeding vanuit de basisverzekering helemaal verbruikt? Dan heb je mogelijk nog recht op een vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Log in via Mijn Aevitae en bekijk of er een vergoeding mogelijk is vanuit jouw aanvullende verzekering.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor fysiotherapie kun je terecht bij:

  • fysiotherapeut
  • heilgymnast-masseur
  • gespecialiseerde fysiotherapeut

Voor oedeemtherapie kun je terecht bij:

  • oedeem (fysio) therapeut
  • huidtherapeut

Voor Oefentherapie (Cesar of Mensendieck) kun je terecht bij:

  • oefentherapeut Cesar / Mensendieck
  • kinderoefentherapeut

Wat is een gespecialiseerde fysiotherapeut?
Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut of manueel therapeut. De gespecialiseerde fysiotherapeut moet als zodanig zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij jou in de buurt een contract heeft. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt geen verwijzing nodig.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.