Kunnen we helpen?

Vergoeding chronische fysiotherapie vanaf 18 jaar

Door de overheid is er een lijst opgesteld met chronische aandoeningen die wij uit de basisverzekering vergoeden. Jow fysiotherapeut kan je uitleggen of jouw aandoening op de lijst staat. Heb je een chronische aandoening die niet op de lijst staat? Dan vergoeden wij de behandelingen niet vanuit jouw basisverzekering. Mogelijk heb je wel recht op vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Dit kun je eenvoudig nakijken in Mijn Aevitae.

Vergoeding basisverzekering

Vanaf de 21e behandeling vergoeden wij chronische fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat wij vergoeden is afhankelijk van jouw aandoening. Jouw fysiotherapeut kan je vertellen hoeveel behandelingen wij vergoeden per aandoening. Ga je voor meerdere chronische aandoeningen naar de fysiotherapeut? Vraag dan bij jouw fysiotherapeut na wat de vergoeding per aandoening is.

Voorbeeld: Je gaat voor chronische aandoening A naar jouw fysiotherapeut. Je krijgt dan vergoeding vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Na enige tijd krijg je ook last van chronische aandoening B. Je krijgt voor aandoening B de behandelingen dan ook pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit jouw basisverzekering. De vergoeding van chronische aandoening A en B na de 21e behandeling kunnen verschillen. Jouw fysiotherapeut kan je meer informatie geven over de vergoeding per aandoening.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

De eerste 20 behandelingen voor chronische fysiotherapie vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering. Die behandelingen krijg je mogelijk wel vergoed vanuit jouw aanvullende verzekering. Dit kun je eenvoudig nakijken in Mijn Aevitae.

Wat verstaan we onder chronische fysiotherapie?

De lijst met aandoeningen voor fysio- en oefentherapie wordt ook wel de ‘Chronische lijst’ genoemd. Niet alle chronische aandoeningen staan op deze lijst. Aandoeningen die wel op de lijst staan, zijn bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, bepaalde long- en vaataandoeningen en lymfoedeem. Het gaat in sommige gevallen ook om de behandeling van een aandoening na een opname in een ziekenhuis ter bespoediging van het herstel. Twijfel je of jouw aandoening op deze lijst voorkomt? Neem dan contact op met jouw fysio- of oefentherapeut. Jouw therapeut kan aangeven of je in aanmerking komt voor de vergoeding van chronische fysiotherapie.

Toestemming

In sommige gevallen moet jouw vergoeding voor chronische fysiotherapie eerst worden aangevraagd. Ga je naar een gecontracteerde fysiotherapeut? Dan weet jouw therapeut of je behandeling eerst aangevraagd moet worden. Ga je naar een niet gecontracteerde therapeut? Dan vraag je de vergoeding voor chronische fysiotherapie eerst aan bij ons.

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Wil je weten of wij de eerste 20 behandelingen vergoeden? Of is de periode van jouw chronische indicatie afgelopen, maar heb je toch nog fysiotherapie nodig? Controleer dan of jouw aanvullende verzekering fysiotherapie behandelingen vergoedt. Je kunt dit eenvoudig nakijken via Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor fysiotherapie kun je terecht bij:

  • fysiotherapeut
  • heilgymnast-masseur
  • gespecialiseerde fysiotherapeut.

Voor oedeemtherapie kun je terecht bij:

  • oedeem (fysio) therapeut
  • huidtherapeut

Voor Oefentherapie (Cesar of Mensendieck) kun je terecht bij:

  • oefentherapeut Cesar / Mensendieck
  • kinderoefentherapeut.

In onze Zorgzoeker kun je controleren welke zorgverlener een contract met ons heeft. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Wat is een gespecialiseerde fysiotherapeut?
Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut of manueel therapeut. De gespecialiseerde fysiotherapeut moet als zodanig zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

Bekijk in onze zorgzoeker welke zorgverlener bij jou in de buurt een contract heeft. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt in de meeste gevallen geen verwijzing nodig als je naar een gecontracteerde fysiotherapeut gaat. In sommige gevallen kan jouw fysiotherapeut tóch vragen om een verwijzing van jouw huisarts of medisch specialist, bijvoorbeeld als je fysiotherapie na een operatie nodig hebt. Wij adviseren je bij twijfel eerst contact met jouw fysiotherapeut contact op te nemen.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.