Kunnen we helpen?

Vergoeding chronische fysio- en oefentherapie tot 18 jaar

Door de overheid is er een lijst opgesteld met chronische aandoeningen die wij uit de basisverzekering vergoeden. Jouw fysiotherapeut kan je uitleggen of jouw aandoening op de lijst staat. Heb je een chronische aandoening die niet op de lijst staat? Dan vergoeden wij de behandelingen niet vanuit jouw basisverzekering. Mogelijk heb je wel recht op vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Dit kun je eenvoudig nakijken in Mijn Aevitae.

Vergoeding basisverzekering

Voor kinderen jonger dan 18 jaar met een chronische aandoening vergoeden wij fysio- en oefentherapie volledig vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de aandoening kan de fysiotherapeut aangeven wat de maximale behandeltermijn is.

Wat verstaan we onder chronische fysiotherapie?

De lijst met aandoeningen voor fysio- en oefentherapie wordt ook wel de ‘Chronische lijst’ genoemd. Niet alle chronische aandoeningen staan op deze lijst. Aandoeningen die wel op de lijst staan, zijn bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, bepaalde long- en vaataandoeningen en lymfoedeem. Het gaat in sommige gevallen ook om de behandeling van een aandoening na een opname in een ziekenhuis ter bespoediging van het herstel. Twijfel je of jouw aandoening op deze lijst voorkomt? Neem dan contact op met jouw fysio- of oefentherapeut. Jouw therapeut kan aangeven of je in aanmerking komt voor de vergoeding van chronische fysiotherapie.

Toestemming

Voor sommige behandelingen heb je vooraf onze toestemming nodig. Ga je naar een gecontracteerde fysiotherapeut? Dan weet jouw therapeut of je behandeling eerst aangevraagd moet worden. Ga je naar een niet gecontracteerde therapeut? Dan vraag je zelf de vergoeding voor chronische fysiotherapie aan bij ons.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg betaal je geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor fysiotherapie kun je terecht bij:

  • fysiotherapeut
  • heilgymnast-masseur
  • gespecialiseerde fysiotherapeut.

Voor oedeemtherapie kun je terecht bij:

  • oedeem (fysio) therapeut
  • huidtherapeut

Voor Oefentherapie (Cesar of Mensendieck) kun je terecht bij:

  • oefentherapeut Cesar / Mensendieck
  • kinderoefentherapeut.

In onze Zorgzoeker kun je controleren welke zorgverlener een contract met ons heeft. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Wat is een gespecialiseerde fysiotherapeut?
Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut of manueel therapeut. De gespecialiseerde fysiotherapeut moet als zodanig zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

Verwijzing
Je hebt een verwijzing van jouw behandelend arts nodig.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.