Kunnen we helpen?

Vergoeding audiologische zorg

Onder audiologische zorg verstaan wij het onderzoeken en behandelen van gehoorproblemen in een audiologisch centrum. Onder deze zorg valt niet de vergoeding voor hoortoestellen.

Vergoeding basisverzekering

Audiologische zorg vergoeden wij volledig uit de basisverzekering als je naar een gecontracteerd audiologisch centrum gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerd audiologisch centrum? Dan vergoeden wij maximaal het gecontracteerde tarief. De eventuele meerkosten betaal je zelf. 

Welke zorg vergoeden wij vanuit dit budget?

 • Een onderzoek naar de gehoorfunctie
 • Voorlichting over het gebruik van de apparatuur
 • Advisering over de aan te schaffen gehoorapparatuur
 • Psychosociale zorg als dit noodzakelijk is in verband met problemen met de gestoorde gehoorfunctie
 • Hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taal(ontwikkelings)stoornissen voor kinderen

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan een audiologisch centrum, onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Het audiologisch centrum moet zijn toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij jou in de buurt een contract heeft. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vraag je de vergoeding eerst bij ons aan. Mogelijk ontvang je een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Voor deze zorg heb je een verwijzing nodig. Deze kun je krijgen van een:

 • Huisarts
 • Audicien
 • Bedrijfsarts
 • Medisch specialist
 • Jeugdarts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.