Kunnen we helpen?

Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg

Kunt u niet goed of helemaal niet horen, zien en/of praten? Mensen met een zintuiglijke handicap kunnen rekenen op zorg van verschillende specialisten. De zorg is gericht op het leren omgaan met een beperking en met als doel u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Met zintuigelijk gehandicaptenzorg bedoelen wij revalideren onder begeleiding van een multidisciplinair team. Het multidisciplinair team staat altijd onder leiding van een oogarts of gezondheidszorgpsycholoog.

Vergoeding basisverzekering

Zintuiglijke gehandicapten zorg vergoeden wij vanuit uw basisverzekering.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling die gespecialiseerd is in behandelingen voor zintuiglijk gehandicapten en waar de behandeling plaatsvindt door een team van verschillende specialisten. Bekijk in onze Zorgzoeker welke instellingen een contract voor deze zorg hebben. Gaat u naar een instelling zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Heeft u een auditieve of communicatieve beperking? Dan mag u ook een doorverwijzing krijgen van een klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.