Kunnen we helpen?

Vergoeding ziekenvervoer

Gaat u naar het ziekenhuis of een therapeut voor een behandeling? Mogelijk heeft u recht op de vergoeding van ziekenvervoer. Op deze pagina leest u meer over de vergoeding per ambulance, met eigen vervoer en (rolstoel)taxivervoer. Vervoer vergoeden wij alleen vanuit de basisverzekering als u naar een behandelaar gaat die wij ook vanuit de basisverzekering vergoeden.

Vergoeding basisverzekering

Ziekenvervoer vergoeden wij vanuit de basisverzekering. Hieronder leest u welk vervoer wij allemaal onder ziekenvervoer vergoeden.

Ik kan alleen liggend vervoerd worden per ambulance
In dit geval is het mogelijk om per ambulance vervoerd te worden. Wij vergoeden dit alleen tot een maximale afstand van 200 kilometer, enkele reis. U heeft alleen recht op de vergoeding van ambulancevervoer als uw zorg valt onder:

 • De basisverzekering
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Jeugdwet

(Rolstoel)taxivervoer
Voor sommige mensen is reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk. In dit geval vergoeden wij, na goedkeuring, taxivervoer. Kunt u zich alleen met een rolstoel verplaatsen? Dan vergoeden wij ook rolstoelvervoer.

Eigen vervoer
Het is mogelijk dat uw ritten met eigen vervoer naar het ziekenhuis of therapeut vergoed worden. Wij vergoeden € 0,32 per kilometer. De afstand wordt berekend volgens de snelste route van de ANWB-routeplanner. De heen- en terugreis worden apart berekend. Eigen vervoer omvat vervoer door uzelf of mantelzorgers (familieleden, mensen uit de naaste omgeving).

 • Vervoer per ambulance
 • Eigen vervoer
 • Rolstoeltaxi
 • Vervoer per taxi

Wanneer heb ik recht op ziekenvervoer?

U heeft alleen recht op ziekenvervoer als:

 • U onder behandeling bent voor nierdialyses;
 • U onder behandeling bent voor oncologische behandelingen met chemo-, immuun- of radiotherapie;
 • U zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen;
 • Uw gezichtsvermogen is zo beperkt dat u zich niet zonder begeleiding kan verplaatsen;
 • U geriatrische revalidatiezorg krijgt;
 • U jonger bent dan 18 jaar en u bent aangewezen op intensieve kindzorg. Denk hierbij aan verpleging en verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of –zorghuis;
 • U deelneemt aan een dagbehandeling in een groep als onderdeel van Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP);
 • U voldoet aan de eisen van de hardheidsclausule.

Ziekenvervoer bij een visuele handicap
U kunt ook aanspraak maken op deze vergoeding als u een visuele handicap heeft. Dit is afhankelijk van uw gezichtsscherpte en gezichtsveld. Als uw gezichtsscherpte aan beide ogen kleiner is dan 0,1 of wanneer u een gezichtsveld heeft van minder dan 20 graden heeft u recht op ziekenvervoer op basis van een visuele handicap. Heeft u een combinatie van een slechte gezichtsscherpte en gezichtsveld? In dat geval doen wij een individuele beoordeling om uw recht op deze vergoeding te beoordelen. Wat houdt de hardheidsclausule in?

Staat uw aandoening er niet tussen? En heeft u wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van uw aandoening of langdurige ziekte? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding via de hardheidsclausule.

Wij vermenigvuldigen het aantal maanden dat vervoer noodzakelijk is met het aantal keren per week. Dat getal vermenigvuldigen we vervolgens met het aantal kilometers enkele reis. Als de uitkomst groter of gelijk is aan 250 kunt u aanspraak maken op de hardheidsclausule. Voorbeeld: u gaat 5 maanden lang 2 keer per week naar het ziekenhuis. De reisafstand enkele reis was 25 kilometer. De som van de hardheidsclausule is dan 5 x 2 x 25 = 250. Met deze uitkomst komt u in aanmerking voor ziekenvervoer.

Wat verstaan wij onder ziekenvervoer?

 • Bij kinderen onder de 16 jaar worden de kosten van reizen met een begeleider vergoed. Bent u boven de 16? Dan wordt dit alleen vergoed als het reizen met een begeleider noodzakelijk is.
 • Mensen die onder behandeling zijn voor nierdialyses, oncologische behandelingen of jongeren onder de 18 jaar die aangewezen zijn op intensieve kindzorg mogen ook gebruik maken van deze vergoeding voor het vervoer naar:
  • Consulten;
  • Onderzoek
  • Controles
 • Op uw verzoek kunnen we in plaats van een vergoeding voor zittend ziekenvervoer een tegemoetkoming in de kosten van logeren geven. Uit uw verzoek moet blijken dat logeren minder belastend voor u is dan heen en weer reizen. Na goedkeuring vergoeden wij maximaal € 75,- per nacht. U kunt alleen aanspraak maken op de vergoeding van logeerkosten uit de basisverzekering als:
  • U onder behandeling bent voor nierdialyses;
  • U onder behandeling bent voor oncologische behandelingen met chemo-, immuun- of radiotherapie;
  • U zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen;
  • Uw gezichtsvermogen is zo beperkt dat u zich niet zonder begeleiding kan verplaatsen;
  • U geriatrische revalidatiezorg krijgt;
  • U jonger bent dan 18 jaar en u bent aangewezen op intensieve kindzorg. Denk hierbij aan verpleging en verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of –zorghuis;
  • U voldoet aan de eisen van de hardheidsclausule.

Toestemming

Om gebruik te mogen maken van deze vergoeding moeten wij vooraf goedkeuring geven. U vindt het aanvraagformulier ziekenvervoer op onze website. Deze dient u samen met uw huisarts of medisch specialist in te vullen.

Voor de volgende behandelingen kunt ook telefonisch een aanvraag doen:

 • Nierdialyses;
 • Chemotherapie;
 • Immuuntherapie;
 • Radiotherapie.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Ja, in 2020 is de wettelijke eigen bijdrage € 108,-. Start uw machtiging in 2020 en loopt deze door in 2021? Dan betaalt u in 2021 opnieuw een wettelijke eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan is het mogelijk dat wij uw eigen bijdrage vergoeden. Controleer in Mijn Aevitae of wij de eigen bijdrage voor ziekenvervoer vergoeden.

Het is ook mogelijk dat u recht heeft op een vervoersvergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Heeft u een aanvullende verzekering? Controleer dit dan eenvoudig via Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Om een volledige vergoeding te krijgen voor uw vervoer per (rolstoel)taxivervoerder neemt u contact op met TransVision. TransVision is onze gecontracteerde taxivervoerder. U kunt hen bereiken op het telefoonnummer 0900 – 33 33 330.

Als u gebruik maakt van ambulancevervoer vergoeden wij de kosten alleen als een vergunninghoudende ambulancevervoerder u vervoert. Gaat u naar een niet-gecontracteerde taxivervoerder? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, kinderarts of medisch specialist. Voor ambulancevervoer bij spoedeisende hulp heeft u geen doorverwijzing nodig.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.