Kunnen we helpen?

Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen

Onder vruchtbaarheidsbehandelingen verstaan wij gynaecologische of urologische behandelingen en operaties die de vruchtbaarheid bevorderen. Onder deze zorg valt ook kunstmatige inseminatie en intra uteriene inseminatie. IVF valt hier niet onder.

Vergoeding basisverzekering

Vruchtbaarheidsbehandelingen vergoeden wij volledig vanuit uw basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet?

U heeft geen recht op de volgende vergoedingen:

  • Bent u ouder 43 jaar of ouder? Dan heeft u helaas geen recht op deze vruchtbaarheidsbehandelingen.
  • De kosten van een zaaddonor worden niet vergoed.

Buitenland

Wilt u een vruchtbaarheidsbehandeling in het buitenland laten uitvoeren? Dan heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Gynaecoloog of uroloog. In de Zorgzoeker ziet u welke zorgverleners bij u in de buurt een contract hebben. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.