Kunnen we helpen?

Vergoeding voetzorg bij diabetes

Onder voetzorg bij diabetes verstaan wij voetzorg die u krijgt in verband met diabetes mellitus. In dit artikel beschrijven wij de zorg die niet opgenomen is in een zorgprogramma (ketenzorg). Wilt u meer informatie over voetzorg vanuit een zorgprogramma? Klik dan hier.

Zorgprofiel

De huisarts stelt vast welk zorgprofiel u heeft.

Vergoeding basisverzekering

Voetzorg voor diabetes vergoeden wij vanuit uw basisverzekering. Wij vergoeden de volgende voetzorg vanuit uw basisverzekering:

  • Vanaf zorgprofiel 1: een jaarlijks gericht voetonderzoek en advisering over passend schoeisel, voetverzorgingsadviezen en advies in omgaan met belasting en belastbaarheid van de voet;
  • Vanaf zorgprofiel 2: meerdere malen per jaar gericht voetonderzoek, controles en inzet van diagnostiek, behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen of andere risicofactoren
  • Een jaarlijkse voetscreening die bestaat uit een anamnese, een risico-inventarisatie en het vaststellen van het zorgprofiel;

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Het verwijderen van eelt om puur cosmetische of verzorgende redenen en algemene nagelverzorging, zoals het knippen van nagels, vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering. Hebt u diabetes mellitus type 2 en ontvangt u hiervoor voetzorg via een zorgprogramma? Dan heeft u geen recht op de voetzorg uit dit artikel. Klik hier voor meer informatie over voetzorg vanuit een zorgprogramma.

Voetbehandelingen van de pedicure of podotherapeut bij Zorgprofielen 0 vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering. Mogelijk ontvangt u vanuit uw aanvullende verzekering wel een vergoeding hiervoor. Controleer via Mijn Aevitae de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering .

Voetbehandelingen bij Zorgprofiel 1, anders dan hierboven beschreven, vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering .

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering en heeft u geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering? Mogelijk heeft u dan wel recht op vergoeding van voetzorg vanuit uw aanvullende verzekering. Controleer in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor voetzorg bij diabetes mellitus mag u naar:

  • een podotherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • een medisch pedicure die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCert.
  • een pedicure met aantekening ‘Diabetes voet’.
  • een pedicure die is geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo.
  • een pedicure die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) van de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV).

Een podotherapeut stelt het behandelplan op en bepaalt welk deel van de behandeling een (medisch) pedicure mag verlenen.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.