Kunnen we helpen?

Vergoeding verpleging en verzorging

Als u zorg aan huis nodig heeft door een verpleegkundige of verzorgende wordt dit verpleging en verzorging genoemd.

Indicatie of verwijzing

Voor volwassenen vanaf 18 jaar kijkt een hbo-verpleegkundige hoeveel en welke verzorging u nodig heeft. Daarna stelt u samen een zorgplan op. In dat plan staat beschreven hoelang en hoeveel u van welke zorg krijgt. Dit noemen we een indicatie. De verpleegkundige geeft de indicatie af.

De indicatie voor kinderen jonger dan 18 jaar geeft een hbo-kinderverpleegkundige. Samen met de ouders stelt deze een zorgplan op. U heeft ook een doorverwijzing van uw (huis)arts nodig.

Bij medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) heeft u een verwijzing van uw (huis)arts.

Vergoeding basisverzekering

Verpleging en verzorging vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering. De vergoeding van persoonlijke verzorging valt hier ook onder.

Wat vergoeden wij niet?

Wij vergoeden geen kraamzorg, persoonlijke verzorging (tenzij dit onderdeel is van de wijverpleging) of huishoudelijke hulp vanuit dit budget.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor deze zorg kunt u terecht bij een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau drie en verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er). In onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgverlener er een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.