Kunnen we helpen?

Vergoeding verloskundige zorg

Zorg die een verloskundige u geeft voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijvoorbeeld kinderwensconsulten, echo's en controles. Onder verloskundige zorg valt ook het gebruik van de verloskamer als de bevalling in een ziekenhuis of een geboortecentrum medisch noodzakelijk is.

Medische indicatie

Voor een aantal vergoedingen heeft u een medische indicatie nodig. Heeft u geen medische indicatie? Dan komen de kosten voor eigen rekening.

Vergoeding basisverzekering

Verloskundige zorg vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering.

 • Kinderwensconsult (preconceptiezorg)
 • Vlokkentest (bij een medische indicatie)
 • Combinatietest (bij een medische indicatie)
 • Advies over prenatale screening (onderzoek naar aangeboren afwijkingen)
 • Vruchtwaterpunctie (bij een medische indicatie)
 • NIPT voor vrouwen met een verhoogd risico (bij medische indicatie)
 • Controles door de verloskundige
 • Twintig-weken echo

Wat vergoeden wij niet?

 • Als u geen medische indicatie hebt, dan kunt u voor eigen rekening een combinatietest of NIPT ondergaan.
 • Blijkt uit de combinatietest dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan hebt u recht op een NIPT of invasieve diagnostiek.
 • Blijkt uit de NIPT dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan hebt u recht op invasieve diagnostiek.
 • Eventuele geneesmiddelen die u gebruikt, bloedonderzoeken of ziekenvervoer vergoeden wij niet vanuit het budget voor verloskundige zorg.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico. Alleen voor de NIPT test geldt wel het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage

Bevalt u in het ziekenhuis of een geboortecentrum en is dit niet medisch noodzakelijk? Dan is de vergoeding uit de basisverzekering maximaal € 215 per dag. De kosten die worden berekend boven dit bedrag betaalt u zelf. Heeft u een aanvullende verzekering met vergoeding voor de eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling? Dan kunt u deze kosten alsnog geheel of deels vergoed krijgen. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor deze zorg kunt u terecht bij een verloskundige of huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde. In onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgverlener er een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.