Kunnen we helpen?

Vergoeding verbandmiddelen bij complexe wonden

Complexe wonden zijn wonden die verstoord worden in het genezingsproces. Uw zorgverlener beoordeelt of u een complexe wond heeft. Verbandmiddelen zijn producten die dienen voor de wondverzorging en preventie. Denk hierbij aan functies zoals reiniging, vochtabsorptie, het afdekken van wonden en vasthechten.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden verbandmiddelen bij complexe wonden volledig uit de basisverzekering.

Wanneer kom ik voor vergoeding in aanmerking?

Wij vergoeden de aanschafkosten van deze verbandmiddelen als er sprake is van een verstoorde wondgenezing. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van niet vitaal weefsel of een bacteriële infectie. Uw zorgverlener kan u vertellen of u een complexe wond heeft.

Wat vergoeden wij niet?

U heeft geen recht op de vergoeding van verbandmiddelen bij ongecompliceerde wondzorg (duur twee tot vier weken) en negatieve druktherapie.

Toestemming

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u niet om toestemming te vragen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u zelf toestemming bij ons vragen voor aanschaf en vervanging.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een door ons gecontracteerde hulpmiddelen leverancier. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgaanbieder erbij u in de buurt gevestigd is. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan worden de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Kwaliteitseisen zorgaanbieder
De leverancier dient werkzaam te zijn in een apotheek of een S.E.M.H. gecertificeerd medisch speciaalzaak met als specialisme DISW (Diabetesmaterialen, Incontinentiemateriaal, Stoma en Wondverzorgingsmateriaal).

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van uw behandelend arts.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.