Kunnen we helpen?

Vergoeding tinnitusmaskeerder

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft ooit al eens last gehad van oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd. Een tinnitusmaskeerder helpt om oorsuizen (gepiep en gefluit) tegen te gaan. Veel mensen die lijden aan tinnitus hebben ook last van gehoorverlies. Een tinnitusmaskeerder die ingebouwd is in het hoortoestel biedt dan vaak de oplossing.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden een tinnitusmaskeerder volledig uit de basisverzekering.

Gebruikstermijn en garantie

De gebruikstermijn van een tinnitusmaskeerder is minimaal vijf jaar. Wilt u deze binnen de gebruikstermijn vervangen? Dan heeft u vooraf onze toestemming nodig. Het audiologisch centrum dient te onderbouwen waarom er binnen de gebruikstermijn vervanging nodig is.

Toestemming

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan heeft u alleen vooraf goedkeuring van ons nodig bij vervanging binnen de gebruikstermijn. De leverancier verzorgt voor u de aanvraag. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u zelf toestemming bij ons vragen voor aanschaf, vervanging en reparatie.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder? Dan bent u een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd van 25% van de aanschafkosten. Heeft u een aanvullende verzekering? Mogelijk krijgt u deze eigen bijdrage dan (gedeeltelijk) vergoed. Controleer in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Mogelijk krijgt u de eigen bijdrage en/of batterijen voor een hoortoestel (gedeeltelijk) vergoed. Controleer in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een door ons gecontracteerde hulpmiddelen leverancier. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgaanbieder erbij u in de buurt gevestigd is. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan worden de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Kwaliteitseisen zorgaanbieder

  • De audicien dient StAr geregistreerd te zijn en werkt in een winkel met het keurmerk 'De Audicien' en is CvC gecertificeerd.
  • De audicien is een S.E.M.H. erkend audicien.

Onze gecontracteerde audiciens voldoen aan deze kwaliteitseisen. Dit hoeft u dus niet meer te controleren.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van de KNO-arts of audiologisch centrum. Bent u jonger dan achttien jaar? Dan heeft u een doorverwijzing nodig van het audiologisch centrum.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.