Kunnen we helpen?

Vergoeding tandheelkundige implantaten

Implantaten zijn metalen schroeven die in de kaak worden geschroefd. Hierop wordt een kroon of een gebitsprothese bevestigd. Na het plaatsen van de implantaten is er een helingsperiode nodig. Tijdens deze periode groeit de implantaat vast in het kaabot. Zodra de implantaten stevig vast zitten in het kaakbot kunnen de nieuwe tanden geplaatst worden.

Vergoeding basisverzekering

U heeft recht op een vergoeding uit de basisverzekering als het gaat om het plaatsen van een tandheelkundig implantaat in het kader van bijzondere tandheelkunde:

 • Als u een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tandkaak-mondstelsel hebt.
 • Als de implantaat gebruikt wordt ter bevestiging van een uitneembare gebitsprothese omdat u een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak heeft.
 • Bij fronttandvervanging vergoeden wij ook autotransplantaten als alternatief voor een kunstmatig implantaat.

Implantaten in een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak

Als u al een lange tijd een volledige gebitsprothese (kunstgebit) draagt kan uw kaak zo erg slinken dat uw kunstgebit geen houvast meer heeft. In zo’n geval kunnen implantaten uitkomst bieden. Meestal gaat het om twee implantaten in de onderkaak waarop twee drukknoppen of een staafje worden geschroefd om het kunstgebit overheen te klikken. Deze prothese blijft uitneembaar.

Toestemming

U heeft vooraf onze toestemming nodig. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Waar mag de zorg worden verleend?

De zorg mag worden verleend in een:

 • tandartspraktijk
 • ziekenhuis
 • centrum voor bijzondere tandheelkunde

Heeft u een behandeling onder (lachgas)sedatie of volledige anesthesie nodig? Dan mag de zorg alleen worden verleend in een ziekenhuis of een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage

Ja, voor sommige behandelingen geldt een eigen bijdrage. Voor de implantaten betaalt u geen eigen bijdrage. Als u echter een gebitsprothese krijgt voor deze implantaten, betaalt u wel een eigen bijdrage voor de gebitsprothese. Deze eigen bijdrage vergoeden wij mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Via Mijn Aevitae kunt u makkelijk controleren of wij de eigen bijdrage hieruit vergoeden.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor deze zorg kunt u terecht bij een:

 • tandarts
 • een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde
 • kaakchirurg
 • een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg
 • tandarts-implantoloog (alleen als er sprake is van implantologie in de zeer ernstig geslonken tandeloze kaak)

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.