Kunnen we helpen?

Vergoeding staaroperatie

Heeft u last van staar? Dan is een staaroperatie wellicht de oplossing voor u. Hierbij wordt de vertroebelde lens in het oog vervangen door een kunstlens. U wordt altijd maar aan één oog behandeld, na een maand kunt u het andere oog laten behandelen.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden een staaroperatie volledig vanuit de basisverzekering als deze medisch noodzakelijk is. Wij vergoeden de plaatsing van een monofocale lens.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Wilt u een multifocale of torische lens laten plaatsen bij de staaroperatie? Dan vergoeden wij de meerkosten voor een torische lens mogelijk uit de basisverzekering. Dit hangt af van de medische indicatie die u heeft. Een multifocale lens vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering. Bij geen vergoeding vanuit de basisverzekering komen de meerkosten voor uw eigen rekening óf vergoeden wij deze mogelijk vanuit aanvullende verzekering. Heeft u een aanvullende verzekering? Controleer dan in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Een torische of multifocale lens vergoeden wij mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Controleer in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een oogarts verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Bij medisch specialistische zorg heeft u een doorverwijzing nodig van een van de volgende zorgverleners:

 • huisarts
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant (PA)
 • spoedeisende hulp arts
 • triage-audicien (naar de KNO-arts)
 • bedrijfsarts
 • jeugdarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • tandarts
 • orthodontist
 • medisch specialist
 • kaakchirurg

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.