Kunnen we helpen?

Vergoeding sportgeneeskunde

Heeft u klachten voor, tijdens of na het sporten? Dan kunt u terecht bij een sportarts.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden consulten bij de sportarts volledig vanuit de basisverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor consulten in verband met blessures of inspanningsadviezen tijdens revalidatie.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Wij vergoeden geen sportkeuringen, sportmedische onderzoeken of preventieve consulten vanuit de basisverzekering. Mogelijk krijgt u deze wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van:

  • huisarts
  • verpleegkundig specialist
  • physician assistant (PA)
  • spoedeisende hulp arts
  • bedrijfsarts
  • jeugdarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • medisch specialist

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.